EUnetHTA er et formaliseret samarbejde mellem ca. 60 europæiske MTV-institutioner. EUnetHTA formidler MTV-samarbejde af høj kvalitet i Europa. Europæiske MTV-institutioner betragter EUnetHTA som en effektiv måde at samarbejde på.

EUnetHTAs mission er at støtte samarbejdet mellem europæiske MTV-organisationer med henblik på at tilføre merværdi til sundhedssystemer på europæisk, nationalt og regionalt plan. EUnetHTA vil gennem sine aktiviteter understøtte en effektiv produktion og anvendelse af MTV i de europæiske lande, understøtte en uafhængig og videnskabeligt baseret platform, hvorigennem MTV-institutionerne kan udveksle og udvikle MTV-viden og metodologi, samt bidrage til effektiv kommunikation med relevante interessenter i forhold til større gennemsigtighed, objektivitet, korrekte procedurer og passende involvering af interessenter.

DEFACTUM, Region Midtjylland, varetager tovholderfunktionen for det tværregionale MTV-arbejde i Danmark og repræsenterer således Danmark i det internationale MTV-arbejde i EUnetHTA.

Læs mere om EUnetHTA: www.eunethta.eu 

Kontakt

Lotte Groth_2014_HB.jpg
Lotte Groth Jensen
Tlf.: 6178 1590
Mail: lotjes@rm.dk