billede af en bogGennemgang af relevant litteratur er en central opgave for os. Foto: Jaredd Craig, Unsplash

Litteraturstudier af både kvalitativ- og kvantitativ litteratur er en central metodisk tilgang i DEFACTUMs forskningsprojekter, men anvendes også i andre typer af projekter i DEFACTUM for at sikre et forskningsbaseret grundlag for eksempelvis en evaluering.

Litteraturstudier kan spænde fra meget fokuserede problemstillinger, hvor den systematiske litteratursøgning udelukkende inkluderer sekundære studier som metaanalyser og reviews til et bredt fokus, hvor vi både inkluderer primære og sekundære studier.

Litteraturstudier kan fx munde ud i et systematisk review og indgå som et selvstændigt beslutningsoplæg, men det konkrete projekt, budget og tidsramme afgør, hvordan vi udformer litteraturstudiet.


I et litteraturstudie arbejder vi typisk med at

  • opstille spørgsmål (analysespørgsmål)
  • søge litteratur i relevante databaser
  • udvælge litteratur
  • gennemgå litteratur herunder vurdere kvalitet og evidensniveau
  • sammenfatte og vurdere evidens.

Når vi gennemfører et litteraturstudie er fremgangsmåden systematisk, eksplicit og transparent. Overordnet arbejder to deltagere i store dele af projektforløbet parallelt og uafhængigt af hinanden med at udvælge, gennemgå og vurdere studier for efterfølgende at sætte sig sammen og opnå konsensus om de vurderede studier.

Kontakt os for mere information

Du er altid velkommen til at kontakte os, så vi kan vurdere om et litteraturstudie er relevant i forbindelse med en opgave.