DEFACTUM har stor erfaring  i at designe og gennemføre kvantitative undersøgelser og registerundersøgelser. Vi er specialister i design, gennemførelse af undersøgelser, dataindsamling og registrering.

Kvantitative undersøgelser

DEFACTUM kan bistå med gennemførelsen af kvantitative undersøgelser i alle dets faser, fra design, dataindsamling og databehandling til afrapportering:

  • Brug af eksisterende data fra offentlige registre og Kliniske Kvalitetsdatabaser
  • Lokale databaser
  • Indsamling af nye data via sikre dataindsamlingssystemer
  • Spørgeskemadata via SurveyXact
  • Skræddersyede løsninger til webbaseret indsamling. Læs mere  om skræddersyede webløsninger under kerneydelsen Datastøtte- og analyse.