Baggrund

Ny viden, nye politiske dagsordener, udvikling af tekniske muligheder og nye patientholdninger stiller hyppigt spørgsmål ved gængse arbejdsformer og ressourceudnyttelse. De mange nye udviklinger påvirker hinanden og fordrer en parathed på alle niveauer til at tilpasse og udvikle arbejdsmetoder.

Formål

At bidrage til udvikling og evaluering af kvaliteten i sundhedstilbud. Vi anvender en bred vifte af metoder til produktion af ny viden og dokumentation af virkning af faglige indsatser. Hensigten er at yde støtte til udviklingsprocesser, implementering og fastholdelse af ny praksis samt at udfordre eksisterende praksis med udefrakommende vurderinger. Arbejdet baseres på eksisterende teori og viden, men med en konstant nysgerrighed i forhold til videreudvikling af metoder i nye rammer. Arbejdet sker i tæt samarbejde med praksis. Kombinationen af teoretisk viden, praktisk erfaring, metodekendskab og nysgerrighed giver grundlag for både at understøtte det lokale arbejde med kvalitetsudvikling i klinikken samt at skabe ny forskningsbaseret viden.

Forretningsområder

 • Patienten/brugeren som partner
 • Støtte til kvalitetsudvikling
 • Kronikere/udsatte grupper
 • Implementering

Kundegrupper 

 • Somatiske hospitaler
 • Psykiatri
 • Kommuner
 • Nære Sundhedstilbud
 • Brugerorganisationer og interesseorganisationer

Metodiske tilgange

Vi udfører opgaver med afsæt i forskningsbaserede metoder:

 • Implementeringsmetoder, fx gennembrudsmetoden
 • Akkrediteringsmetodik
 • Audit
 • Kvantitative metoder
 • Kvalitative metoder