Den overordnede tilgang til forbedringsarbejdet i Region Midtjylland er forbedringsmodellen. Forbedringsmodellen kan med fordel suppleres af andre redskaber.

Et Sundhedsvæsen på Patienternes Præmisser er grundlaget for arbejdet i sundhedsvæsnet. Ethvert forbedringsinitiativ kan derfor med fordel have et ambitiøst mål, der klargør, hvordan indsatsen skal komme patienter til gavn. Det, vi vil opnå med forbedringsarbejdet, kan formuleres som SMARTE mål.

Metodekataloget gennemgår en række muligheder for at organisere forbedringsarbejdet, så patienter, pårørende og personale kan deltage og bidrage med deres idéer og perspektiver. Et charter kan hjælpe til at præcisere baggrunden for og formålet med det enkelte forbedringsinitiativ, og hvordan det skal organiseres. Et driverdiagram kan give et visuelt overblik og synliggøre forbedringsarbejdets forandringsteori.

For at kunne monitorere på målene i forbedringsarbejdet gennemføres statistiske analyser, indikatorer og tidsseriedata, som giver mulighed for at følge de processer, der skal forbedres. Dette foregår typisk ved hjælp af seriediagrammer.

Det daglige forbedringsarbejde handler bl.a. om at udvikle og afprøve ny praksis, hvilket foregår ved hjælp af prøvehandlinger i form af PDSA-test. Det er dog også relevant at undersøge det system og de processer, der skal forbedres ved hjælp af arbejdsgangsanalyser og anden dataindsamling.

Se også forbedringsvejleder-wikien.