billede af en lyspære
Evaluering er en vigtig del af vores arbejde. Foto: Søren Sander

Forbedringsarbejde

DEFACTUM har mange års erfaring med at udføre forbedringsarbejde på både det kommunale, regionale og statslige område. Eksempler på gennemførte tiltag og projekter er:

  • Nedbringelse af tvang i psykiatrien
  • Øget brugerinddragelse på det sociale område
  • Øget patientsikkerhed på udvalgte kliniske områder
  • Reduktion af sygefravær i den kommunale ældrepleje
  • Bedre kommunikation mellem patienter og sundhedsprofessionelle
  • Bedre tværsektorielt samarbejde i børnepsykiatrien
  • Uddannelse af regionale og kommunale forbedringsvejledere

DEFACTUM har en række medarbejdere med forskellige fagprofessionelle kompetencer, som tilsammen udgør en højtspecialiseret ramme omkring forbedringsmetoder, forbedringsvejledning, implementering, fastholdelse, spredning og evaluering.

Vi lægger i vores opgaveløsning særlig vægt på, hvordan patienter/borgere/brugere kan bidrage aktivt i forbedringsprocesser. Derfor har vi flere brugerkonsulenter tilknyttet, som ofte indgår i forbedringsarbejdet.

Hvis I ønsker at arbejde med forbedringer i jeres organisation, så tøv ikke med at kontakte os for en uformel samtale om, hvad vi kan tilbyde.

Læs også mere om vores og andres erfaringer med forbedringsarbejde ved at klikke på fanerne i højre side.


Rene Buch Nielsen
Tlf.: 2046 3242
Mail: rennie@rm.dk