Foto: Tobias Lybech

DEFACTUM har mange års erfaring med at gennemføre implementeringsprojekter i både kommunale, regionale og statslige institutioner. DEFACTUM's tilgang til implementering bygger på kvalitetsudvikling og den nyeste forskning inden for 'implementation science'. Vi kan fx hjælpe jer med at finde svar på spørgsmål som: ’Hvordan’ omsættes ny viden fra forskning til praksis? Hvilke faktorer er afgørende for en vellykket implementering i organisationen? Og hvordan bevares medarbejdernes fokus på at fastholde et nyt initiativ?

DEFACTUM har i stigende grad fokus på, hvordan patienter/brugere/borgere kan bidrage aktivt til implementeringsprocesser, og har udviklet flere redskaber dertil. Kontakt os gerne, hvis du har et projekt, hvor dette kan være relevant.

DEFACTUM har været med til at etablere Dansk Implementeringsnetværk (DIN) og er repræsenteret i DIN's bestyrelse. Derudover deltager DEFACTUM i Global Implementation Initiative (GII), EIC- European Implementation Collaborative, Nordisk Implementeringsforum og regionale netværk om implementering. (flere links).

DEFACTUM kan tilbyde:

  • oplæg om nyere implementeringsteori og metoder
  • workshops, temadage og uddannelsesforløb om implementering og fastholdelse af ny praksis
  • facilitering af små og store implementeringsprocesser/projekter, hvor vi inddrager en stor ’værktøjskasse’ af velafprøvede implementeringsmodeller, metoder og planlægningsredskaber
  • etablering og facilitering af tværfaglige implementeringsnetværk på tværs af forvaltninger, institutioner, organisationer eller sektorer
  • etablering, undervisning og vejledning af implementeringsteam i organisationer
  • strategisk planlægning og udrulning af 'stor-skala'-implementeringsopgaver
  • monitorering og evaluering af implementeringsindsatser.

Kontakt os for mere information og samarbejde
Vi er altid interesseret i at indgå i nye projekter og opgaver, der kan bidrage til en bedre hverdag for patienter/brugere/borgere samt medarbejdere i de organisationer, der leverer velfærdsydelserne.

Eksempler på projekter med implementeringsstøtte
DEFACTUM har arbejdet med støtte til implementering i en lang række sammenhænge, fx psykiatri og handicapområdet, somatiske sygehuse, almen praksis og i kommunerne. Se eksempler: