Billedet viser rengøringspersonale med deres servicevogne.Vi har fokus på at skabe de bedste vilkår, så personer med nedsat funktionsevne har en plads på arbejdsmarkedet. Foto. Henrik Brøns

Formål

Vores forskning genererer og formidler viden, der skal medvirke til at forebygge marginalisering, reducere sygefravær samt rehabilitere langtidssygemeldte.

Vi samarbejder med aktører i sundheds- og socialsektoren, herunder arbejdsmedicinske klinikker og kommunernes jobcentre.

Målgrupper

Arbejdspladser.
Unge og voksne borgere med problemer relateret til deltagelse i arbejdslivet, herunder langtidssygemeldte og socialt udsatte i risiko for marginalisering.

Vi har fokus på de helbredsproblemer der udgør de hyppigste årsager til langtidssygefravær: kræft,
bevægeapparatlidelser og mentale helbredsproblemer. 

Fokusområder

  • Funktionsevne og arbejdsmarkedstilknytning  
  • Arbejdsmiljø, herunder psykosociale forhold
  • Metode udvikling
  • Evalueringer af interventionsstudier
  • Tværsektorielle rehabiliteringsforløb