Formål
Vores forskning genererer og formidler viden, der skal medvirke til at forebygge marginalisering, reducere sygefravær samt rehabilitere langtidssygemeldte.

Vi samarbejder med aktører i sundheds- og socialsektoren, herunder arbejdsmedicinske klinikker og kommunernes jobcentre.

Målgrupper
Arbejdspladser.
Unge og voksne borgere med problemer relateret til deltagelse i arbejdslivet, herunder langtidssygemeldte og socialt udsatte i risiko for marginalisering.

Vi har fokus på de helbredsproblemer der udgør de hyppigste årsager til langtidssygefravær: kræft,
bevægeapparatlidelser og mentale helbredsproblemer. 

Fokusområder

  • Funktionsevne og arbejdsmarkedstilknytning  
  • Arbejdsmiljø, herunder psykosociale forhold
  • Metode udvikling
  • Evalueringer af interventionsstudier
  • Tværsektorielle rehabiliteringsforløb