Billedet viser rengøringspersonale med deres servicevogne.

Vi har fokus på at skabe de bedst mulige vilkår, så alle personer uanset funktionsevne kan deltage i hverdags- og arbejdslivet.
Foto: Henrik Brøns

Formål

Vi gennemfører forskning og formidler viden, der skal medvirke til at forebygge og reducere sygefravær samt rehabilitere langtidssygemeldte og personer med nedsat funktionsevne.

Vi samarbejder med aktører i sundheds- og socialsektoren, herunder arbejdsmedicinske klinikker og kommunernes jobcentre.

Målgrupper

Vores forskning og formidling er målrettet alle aktører i rehabiliteringsprocessen: Borgerne med nedsat arbejdsevne, langtidssygemeldte og socialt udsatte, arbejdspladser, sundhedsvæsen og jobcentre i kommuner.

Vi har fokus på de hyppigste årsager til langtidssygefravær: kræft, bevægeapparatlidelser, hjertekar- og mentale helbredsproblemer.

Fokusområder

• Tværsektorielle forløb
• Funktionsevne og arbejdsmarkedstilknytning
• Arbejdsmiljø og sygefravær, herunder psykosociale forhold
• Metodeudvikling
• Interventionsstudier
• Systematiske reviews
• Registerstudier