Billedet viser rengøringspersonale med deres servicevogne.

Vi har fokus på at skabe de bedst mulige vilkår, så alle personer uanset funktionsevne kan deltage i hverdags- og arbejdslivet. Foto. Henrik Brøns

Formål

Vores forskning genererer og formidler viden, der skal medvirke til at forebygge og reducere sygefravær samt rehabilitere langtidssygemeldte og personer med påvirket funktionsevne.

Vi samarbejder med aktører i sundheds- og socialsektoren, herunder arbejdsmedicinske klinikker og kommunernes jobcentre.

Målgrupper

Arbejdspladser.
Unge og voksne borgere med problemer relateret til deltagelse i arbejdslivet, herunder langtidssygemeldte og socialt udsatte i risiko for marginalisering.

Vi har fokus på de helbredsproblemer der udgør de hyppigste årsager til langtidssygefravær: kræft,
bevægeapparatlidelser, hjertekar- og mentale helbredsproblemer. 

Fokusområder

  • Tværsektorielle rehabiliteringsforløb
  • Funktionsevne og arbejdsmarkedstilknytning  
  • Arbejdsmiljø og sygefravær, herunder psykosociale forhold
  • Metode-udvikling
  • Interventionsstudier og evalueringer