billede af en lyspære

Evaluering er en vigtig del af vores arbejdet i DEFACTUM. Foto: Diego PH, Unsplash

I hæftet 'På vej frem' fortæller syv forbedringsvejledere fra Region Midtjyllands forbedringsvejlederuddannelse om deres erfaringer med at gennemføre forbedringsprojekter. Der er tale om fem konkrete projekter med fokus på at:

  • Reducere operationsdelayet for patienter med hoftenære lårbensbrud
  • Optimere forløbet for patienter i intravenøs biologisk behandling
  • Nedbringe tiden fra lægekontakt i akutafdelingen til samtale med rette lægefaglige specialist
  • Forbedre sengelogistikken og dermed patientflowet
  • Forhindre selvmord og selvmordsforsøg i psykiatrien

Fælles for projekterne er, at forbedringsvejlederne har brugt en række specifikke værktøjer såsom at sætte konkrete mål, indsamle data på om iværksatte forandringer virker og afprøve tiltag i praksis ved brug af PDSA-cirklen.

Vi håber, at fortællingerne kan fungere som inspiration for andre, der gerne vil eller allerede er i gang med lokalt forbedringsarbejde.

Læs mere om forbedringsvejlederuddannelsen.