Seriediagrammet er en måde at vise data på, og er det vigtigste redskab i systematisk forbedringsarbejde. Det anvendes til at besvare spørgsmål 2 i Forbedringsmodellen og på en simpel og effektiv måde analysere, forstå og kommunikere data - herunder variation og udvikling over tid; "A run chart is a grafical display of data plottet in some kind of order. The run chart is also called trend chart or time series chart. The chart is easy to construct and simple to interpret. The simplicity makes it one of the most important methods for communicating and understanding variation." (The Improvement Guide, side 435). 

Seriediagram er det danske ord for det amerikanske begreb "run chart". Det amerikanske slogan om anvendelsen af seriediagrammet er ”Plot the Dots”. Med seriediagrammet plotter man sine datapunkter, indsætter median og tolker herefter på data; "Seriediagrammet et kurvediagram med indikatorværdien på y-aksen og tiden eller rækkefølgen på x-aksen [...] Midt i diagrammet markerer en vandret linje medianen, som deler datapunkterne, så halvdelen ligger over medianen, og halvdelen ligger under[...] Seriediagrammet er et nyttigt og enkelt redskab til at skelne mellem tilfældige måleudsving og ikke-tilfældige forandringer i indikatormålinger over tid" (Jacob Anhøj 2015, side 23 + 25).

Der findes i den forbindelse en række signaler, der angiver, at der sandsynligvis er sket et skift i processen, altså at den nye praksis har medført en forandring til det bedre (eller værre). Det kan fx tolkes som en forbedring, hvis en indikatorværdi 6-8 gange i træk ligger over medianen. De konkrete kriterier fremgår af Jacob Anhøjs bog.

Eksempel: Det er muligt at se eksempler på run charts (seriediagrammer) på side 31 (uden median), side 55, side 95, side 113, side 150, side 160, side 167 (uden linjer mellem punkter og uden median) og side 188 i "The Improvement Guide".

Referencer