Et Paretodiagram (på engelsk: "Pareto chart)") er et søjlediagram, der viser forekomsten af fænomener sorteret efter hyppighed. Desuden indeholder diagrammet en kurve, der viser den kumulerede andel. Ud af X-aksen viser diagrammet en række forskellige fænomener (fx årsager til et kvalitetsproblem). Værdien på Y-aksen er hyppighed i procent.

Formålet med diagrammet er at fremhæve de vigtigste (hyppigst forekommende) faktorer. I forbedringsarbejde kan diagrammet anvendes til at identificere de hyppigste årsager til et kvalitetsproblem, fx flaskehalse i et patientflow, der betyder, at patienter ikke bliver udskrevet på det planlagte tidspunkt. Diagrammet kan således bruges som trin 3, når et fiskebendiagram har identificeret mulige årsager, og et "øl-regnskab" (løbende registreringer) har vist hyppigheden af den enkelte årsag.

Referencer