Et driverdiagram visualiserer sammenhængen mellem forbedringsarbejdets mål og midler. Diagrammet synliggør forandringsteoriens antagelser om, hvordan specifikke forandringstiltag forventes at resultere i forbedringer. Det er et redskab til at bygge og teste forandringsteorier, der kan anvendes i forbindelse med både simple og komplekse forbedringsprojekter.

Der findes mange forskellige versioner af driverdiagrammer. I en version skelnes der mellem primære og sekundære drivere (Langley et al 2009, s. 119), men i simple tilfælde, eksempelvis forbedringen af en enkelt proces, kan de sekundære drivere udelades (Bennett & Provost 2015, s. 40). I en anden version skelnes der mellem resultater (outcome), nøgledrivere (key drivers) og forandringskoncepter (change koncepts) (Langeley et al 2009, s. 430). En tredje version skelner mellem resultater (outcome), systemproblemer (problems with the system) og forbedringsområder (areas for improvement) (Langeley et al 2009, s. 286). En fjerde version viser også procesindikatorerne.

Trædiagrammet (Tree Diagram) og Fiskebensdiagrammet (Cause-and-Effect Diagram) er lignende diagrammer, som kan bruges til at gøre de centrale antagelser i forbedringsarbejdet synlige.

Eksempel: På forbedringsvejlederuddannelsen og i IHIs "Improvement Advisor" uddannelse bruges driverdiagrammet aktivt. Der findes eksempler på forbedringsvejleder-wikien, ligesom NHS (National Health Service) har flere engelske eksempler på driverdiagrammer på deres hjemmeside.

"A driver diagram serves as a tool for building the testable hypothesis. It consists of a team’s shared theory of knowledge—which is developed by consensus— and includes relevant beliefs of team members about what must change and which ideas about how to change may result in improved outcomes... For an improvement project, the driver diagram illustrates what structures, processes and norms are believed to require change in the system as well as how these could be changed through the application of specific ideas. This tool has been applied to varied contexts, from the improvement of a single process to the redesign of an existing service to the creation of new products aimed at enhancing user experience" (Bennett og Provost 2015, s. 39)

Referencer