Et charter beskriver formålet med og planen for forbedringsarbejdet og udgør det første skridt mod at udforske og beskrive, hvad der forventes opnået fra forbedringsinitiativet. I et charter besvares forbedringsmodellens tre spørgsmål;

  • Hvad ønsker vi at opnå?
  • Hvordan ved vi, at en forandring er en forbedring?
  • Hvilke forandringer kan vi gøre, som vil resultere i en forbedring

Derudover tages typisk stilling til, hvem der indgår i ens forbedringsteam, hvornår projektet forventes afsluttet, og der defineres specifikke resultater eller mål. Et charter er med til at fastholde fokus på din problemstilling under hele forløbet. Det er dog også et dynamisk dokument, der er åbent for revidering undervejs i projektperioden.

Eksempel: Alle deltagere på forbedringsvejlederuddannelsen i Region Midtjylland har indledningsvist formuleret et charter for det projekt, de ønsker at arbejde med. På forbedringsvejleder-wikien findes et eksempel på et charter for et projekt, der ønsker at forebygge fald på medicinsk afdeling.

Referencer