Hovedideen bag læringsseminarer er at lade fagfæller, der arbejder inden for samme forbedringsfelt, mødes og udveksle erfaringer. Tanken om læringsseminarer er inspireret af IHI, hvor de kaldes for "learning sessions", og sammen med forbedringsmodellen og PDSA-cirklen søger de at forbedre kvaliteten inden for bestemte fagområder. Læringsseminarer kan anvendes på både nationalt, regionalt og lokalt niveau.

Læringsseminarer er en del af arbejdet med Lærings- og Kvalitetsteams (LKT). De lokale forbedringsteam er her forpligtede på at dele resultater og viden med hinanden. På udvalgte læringsseminarer får deltagerne inspiration og udveksler erfaringer med hinanden. Derved understøttes arbejdet med forbedringer i egen organisation.

Eksempler:

I "Sikkert Patientflow" mødes sundhedsprofessionelle og ledelser fra de 5 hospitaler og psykiatrien til læringsseminarer to gange årligt. Formålet med seminarerne er, at deltagerne kan udveksle ideer og erfaringer samt modtage undervisning i eksempelvis forbedringsmodellen, flowpakken og brug af data i forbedringsarbejdet. Se også Lærings- og kvalitetsteams.

Referencer