I Region Midt kan man gennem et 10 måneders uddannelsesforløb blive forbedringsvejleder. Uddannelsen varetages af DEFACTUM i et fagligt fællesskab med Dansk Selskab for Patientsikkerhed, der har mange års erfaring med at tilrettelægge Forbedringsagentuddannelsen.

Som forbedringsvejleder opnår man kompetencer til at lede forbedringsprojekter og til at vejlede kolleger i at gennemføre et forbedringsprojekt. Vægten på uddannelsen er på forbedringsmodellen og på det praksisnære arbejde med eget forbedringsprojekt. Desuden tager uddannelses afsæt i en "all teach all learn"-tilgang til læring, som træner deltagerne i at formidle eget projekt og give feedback på andres.

Det er et ønske med uddannelsen at opbygge kompetencer fordelt på mange medarbejdere i Region Midtjylland, så både lokale, regionale og nationale forbedringsprojekter kan trække på et solidt bagland, når forbedringsinitiativer skal iværksættes og implementeres. Desuden giver uddannelsen en mulighed for at udbygge sit faglige og personlige netværk, hvilket skaber en væsentlig ressource på tværs af enheder i Region Midtjylland.

Formålet:

med uddannelsen er at uddanne forbedringsvejledere, som kan iværksætte og lede et forbedringsarbejde, der fører til markante forbedringer. For at få succes med at skabe forbedringer er viden om forbedringsmetoder vigtig som supplement til sundhedsfaglig og socialfaglig viden. Som færdiguddannet forbedringsvejleder kan man medvirke til at lede og vejlede lokale forbedringsprojekter. Det kræver forskellige kompetencer, bl.a. evnen til at sætte systematiske mål og anvende forbedringsmetoder, som uddannelsen hjælper deltagerne til opnå.

Målgruppen:

For uddannelsen er sundhedsprofessionelle i klinisk praksis, ansatte på det sociale område, administrativt ansatte og ledere, der arbejder med forbedring af eksisterende praksis, som ønsker at øge viden om og kompetencer til at gennemføre og facilitere forbedringsarbejde.

Man kan læse mere om uddannelsen og tilmelde sig det næste undervisningshold på Plan2Learn.

Referencer