Et forbedringsarbejde kan organiseres på flere måder og på flere niveauer.

På nationalt plan organiseres forbedringsarbejdet i Lærings- og kvalitetsteams (LKT). De nedsættes inden for udvalgte områder, hvor der opleves en utilfredsstillende kvalitet eller variation. Et LKTs indhold og mål formuleres af en ekspertgruppe, men selve organiseringen af forbedringsarbejdet foregår på afdelingsniveau.

I Region Midtjylland nedsættes regionale forbedringsfællesskaber. Det sker gennem arbejdet med forbedringsprojektet Sikkert Patientflow, der gennem brug af metoder og bedre koordinering, medvirker til gode og sammenhængende patientforløb.

På lokalt plan kan et forbedringsarbejde foregå på de enkelte afdelinger og varetages af udvalgte medarbejdere eller som i LKT gennem lokale forbedringsteams.

Uanset niveau er det vigtigt at dele ideer og erfaringer for at støtte op om forbedringsarbejdet. Her benyttes ofte læringsseminarer, hvor lokale aktører eller deltagere på tværs af teams deler ideer og erfaringer med hinanden. Læringsseminarer kan både anvendes nationalt, regionalt og lokalt til vidensdeling og erfaringsudveksling. Forbedringsarbejdet kan også understøttes af forbedringsvejledere, dvs. klinikere og kvalitetsmedarbejdere, der har gennemført uddannelsen, og dermed kan lede og vejlede andre i forbedringsarbejde. Endelig er det centralt at medtænke patientperspektivet i organiseringen af forbedringsarbejdet. Visionen i Region Midtjylland er, at alt, hvad vi laver i sundhedsvæsenet, foregår På Patientens Præmisser, og patienter kan ofte bidrage med nye perspektiver på både problemer og mål samt medtænkes i forandringstiltag og dataindsamling.

Se også forbedringsvejleder-wikien.