billede af en computer og en skriveblok

Metoder til forbedring. Foto J. Kelly Brito, Unsplash

Dette metodekatalog indeholder forskellige metoder og redskaber, som kan anvendes i arbejdet med forbedrings- og kvalitetsudvikling.

For hver metode er der en kort introduktion og beskrivelse, som giver en overordnet indføring i metoden. For redskaberne er der endvidere link til en værktøjskasse, der indeholder skabeloner og beskrivelser af, hvordan de anvendes. Er ønsket en dybere, mere teoretisk indsigt, er metodekataloget dog ikke tilstrækkeligt, men der guides til, hvor man kan søge yderligere information via udvalgte referencer.

Metodekatalogets opbygning

Metodekataloget er opbygget efter syv hovedtemaer:

For hvert hovedtema er der desuden en henvisning til en forbedringsvejleder-wiki, hvor man kan hente relevant materiale, eksempelvis i form af skabeloner og eksempler. En wiki er en slags hjemmeside, som let kan redigeres af alle de personer, som får rettigheder til det. Den er et oplagt redskab til kommunikation og vidensdeling inden for forbedringsarbejde. Alle kan gratis oprette og anvende en wiki, og det kræver ingen særlige tekniske kompetencer at uploade dokumenter eller redigere indholdet. 

Læs metodekataloget på hjemmesiden eller hent det i en samlet PDF-version.

Ønsker du større ekspertise i forbedringsarbejde, kan du også tilmelde dig Region Midtjyllands forbedringsvejlederuddannelse, hvor du lærer at iværksætte, lede og vejlede på forbedringsprojekter.