Prøvehandlinger er blevet kaldt "bevægelsen i lethedens princip" og det praktiske eksperiment, der "hurtigt i praksis viser, hvad der dur, og hvad der ikke dur" (Duvald, Jensen og Astrup, 2015, side 123). Det er altså en type handlinger, der afprøver, hvordan idéer fungerer i virkeligheden.

Prøvehandlinger kan anvendes til at systematisere den eksperimenterende og undersøgende tilgang i innovativt arbejdet. Prøvehandlinger i procesinnovation kan sammenlignes med prototyper i produktinnovation; "Det handler om at prøve noget af uden fra start at have udførlige og anvisende manualer, for at se, om det virker i den aktuelle sammenhæng. Og virker det ikke, så at forkaste det med det samme." (Duvald, Jensen og Astrup, 2015, side 3). Det handler om at fejle hurtigt – og lære hurtigt (fail fast, learn fast).

"Prøvehandlingen er en systematisk undersøgelse midt i den daglige drift af noget, man ikke ved, hvordan virker" (Duvald, Jensen og Astrup, 2015). Nogle prøvehandlinger har karakter af pilotprojekter, der varer flere måneder, og hvor der ikke er en systematisk dataindsamling: "En prøvehandling er ofte tidsbegrænset og varer fra halvanden til tre måneder" (ibid). Andre prøvehandlinger er små eksperimenter, der ikke bliver studeret og dokumenteret.

Prøvehandlingen er således beslægtet med PDSA-cirklen. Men det er ikke alle prøvehandlinger, der opfylder kvalitetskravene til en god PDSA-test. I forbedringsarbejde kan det anbefales at planlægge, udføre og studere Prøvehandlinger, Der Skaber Afklaring. Det kan i praksis ske ved at udfylde PDSA-skabelonen og at starte med små-skalatest, frem for at iværksætte langvarige prøvehandlinger uden en klar hypotese og systematisk dataindsamling.

Begrebet prøvehandlinger er blevet spredt af innovationskonsulenter fra Region Midtjylland (Jensen, Jensen, Digmann og Bendix, 2008). Ordet blev inden da brugt på en hospitalsafdeling, der arbejdede med innovation i hverdagen i et flerårigt innovationsprojekt, hvor medarbejderne definerede prøvehandlinger som små handlinger, der "kan gøres uden anstrengelse inden på tirsdag" (Jensen, Jensen, Digmann og Bendix, 2008, side 122). Begrebet har vundet stor udbredelse i Region Midtjylland.

Referencer

  • Duvald, I; Jensen, K E og Astrup, P W , 2015. Prøvehandlinger – en let innovationsmetode. 1 edn. København: Gyldendal
  • Jensen, K E; Jensen, J P; Digmann, A og Bendix, H W, 2008. Principper for offentlig innovation. Fra best practice til next practice. 1 edn. København: Børsens Forlag
  • Region Midtjylland. MidtLab: Værktøjskassen.