Det er aftalt mellem Regeringen og Danske Regioner, at hospitalerne skal indføre patientansvarlig læge for alle patienter, hvor det er fagligt relevant. Den patientansvarlige læge skal sikre sammenhæng, kontinuitet og tryghed for patienterne. Patientansvarlig læge skal senest være igangsat for kræftpatienter inden udgangen af 2017, og for øvrige patientgrupper senest inden udgangen af 2020.

Definition: Den patientansvarlige læge er en navngiven læge, som er udpeget til at bære det overordnede ansvar og overblik for en given patients forløb på sygehuset.

Støtte til implementering – regionalt forbedringsfællesskab
Region Midtjylland har besluttet at understøtte den lokale implementering af patientansvarlig læge ved bl.a. at etablere et forbedringsfællesskab for de involverede kliniske afdelinger med inspiration fra IHI’s Collaborative Model for Achieving Breakthrough Improvement.

Hvad er et forbedringsfællesskab?

  • Forbedringsfællesskaber fungerer som gensidige implementeringsnetværk, som de kliniske afdelinger kan vælge at være en del af.
  • Målet er at fremskynde implementeringsprocessen af ny og bedre praksis ved at sikre læring på tværs af regionen gennem udbredelse af erfaringer med vellykkede implementeringstiltag og håndtering af udfordringer.
  • Et væsentligt element i forbedringsfællesskaber er udnyttelsen af det læringspotentiale, som ligger i, at deltagere med fælles baggrund og fælles mål mødes og udveksler resultater, tiltag og erfaringer på fælles seminarer de såkaldte læringsseminarer.

Hvad kan et forbedringsfællesskab bidrage med?

  • Direkte dialog med kolleger med samme opgave og relevante erfaringer
  • Let adgang til viden
  • Hurtig spredning af gode idéer
  • Støttesystem til implementering 

Det regionale forbedringsfællesskab om patientansvarlig læge mødes til læringsseminarer med tre-fire måneders mellemrum. Mellem læringsseminarerne arbejder afdelingerne ud fra forbedringsmodellen med udfordringer, de selv har valgt. Der er i øjeblikket tilmeldt otte kliniske afdelinger til forbedringsfællesskabet fra forskellige hospitaler i regionen. Sidste læringsseminar bliver afholdt i maj 2019.

DEFACTUM er projektsekretariat i forbedringsfællesskabet dvs. vi organiserer og faciliteter læringsseminarerne. Kontakt projektleder Anne Sophie Steen Boisen for yderligere information på ansboi@rm.dk eller telefon 2152 2394.

Hvis du vil vide mere om patientansvarlig læge, kan du læse i hvidbogen.