I Region Midtjylland er der etableret forbedringsfællesskaber, som er gensidige implementeringsnetværk for kliniske afdelinger i regionen. DEFACTUM organiserer og faciliterer i øjeblikket to regionale forbedringsfællesskaber om "Sikkert Patientflow" og "Patientansvarlig læge".