Foto: Alejandro Escamilla

DEFACTUM har mange års erfaring med at udføre forbedringsarbejde på både det kommunale, regionale og statslige område. Eksempler på gennemførte tiltag og projekter er:

  • Nedbringelse af tvang i psykiatrien
  • Øget brugerinddragelse på det sociale område
  • Øget patientsikkerhed på udvalgte kliniske områder
  • Reduktion af sygefravær i den kommunale ældrepleje
  • Bedre kommunikation mellem patienter og sundhedsprofessionelle
  • Bedre tværsektorielt samarbejde i børnepsykiatrien

De specialiserede kompetencer er samlet i ”Enhed for forbedringsprocesser", hvor forskellige fagprofessionelle kompetencer tilsammen udgør en højtspecialiseret ramme omkring forbedringsmetoder, forbedringsvejledning, implementering, fastholdelse, spredning og evaluering.

DEFACTUM har i høj grad fokus på, hvordan patienter/borgere/brugere kan bidrage aktivt til forbedringsprocesser og har derfor ansat to brugerkonsulenter, som bl.a. indgår i den daglige opgaveløsning med forbedringsarbejde.

Hvis I ønsker at arbejde med forbedringer i jeres organisation, så tøv ikke med at kontakte os for en uformel samtale om, hvad vi kan tilbyde.

Læs også mere om vores og andres erfaringer med forbedringsarbejde ved at klikke på fanerne i højre side.