billede af en lyspære
Evaluering er en vigtig del af vores arbejde. Foto: Diego PH, Unsplash

Innovation i forbedringsarbejde

Forbedringsarbejde handler om at sætte mål, finde ud af om man har nået målene og at identificere konkrete forbedringsaktiviteter, der gennem test og måling kan lede frem til de ønskede mål. Det betyder også, at forbedringsarbejde i mange tilfælde handler om at afprøve og implementere en ny praksis, som har opnået dokumenterede og/eller erfaringsmæssigt gode resultater andre steder eller som er en helt ny proces, som ikke har været afprøvet før.

Viden om denne nye praksis kan fx opnås via publicerede forskningsartikler, evalueringsrapporter, nyhedsmedier, sociale medier (fx Twitter) eller forandringsagenter. Denne spredning af viden og implementering af ny praksis kaldes på amerikansk ofte "Diffusion of innovations".

Det er en almen kendt erfaring, at gode resultater opnået et sted ikke nødvendigvis kan opnås et andet sted. Resultater afhænger af de konkrete processer i den lokale kontekst. Der er derfor næsten altid brug for en oversættelse og tilpasning til de lokale forhold. En del af forbedringsarbejdet kan netop være at adoptere og adaptere gode idéer fra andre kontekster på en måde, så det resulterer i ny og bedre praksis. Men selvfølgelig også at afprøve helt nye løsninger.

Forbedringsarbejde kan således også ofte have ambitioner om at opnå endnu bedre resultater end andre har dokumenteret er muligt. Nye kreative ideer, nyt kompetencer, nye bygningsmæssige rammer, nye teknologiske muligheder osv. kan betyde, at andre steders ’best practices’ ikke er ambitiøse nok eller kan gøres bedre. Resultater publiceret i forskningslitteratur kan fx være flere år gamle, så at gøre egen praksis evidensbaseret på det grundlag kan være utilstrækkeligt. I innovationslitteraturen er dette omtalt som "Next Practice" i stedet for "Best Practice".

I forbedringslitteraturen findes en lang række metoder i forbedringsarbejdet, der kan inspirere det lokale forbedringsarbejde. F.eks. har det britiske sundhedsvæsen (NHS) desuden udviklet et innovationskoncept, som de kalder ”Thinking Differently”. Konceptet er oversat til dansk; ”Tænk Anderledes”.

Uanset om idéerne til forbedringsarbejdet kommer fra andre arbejdspladser, faglitteraturen eller opstår i det konkrete forbedringsprojekt, er forbedringsmodellens PDSA-cirkel (Plan-Do-Study-Act) en ’læringsmetode’, der kan bidrage til at sikre, at forbedringsidéerne prøves af (PDSA-testes) i praksis inden de eventuelt implementeres i større skala (i Region Midtjylland benyttes også begrebet prøvehandling om en af de innovationsaktiviteter, der går forud for en eventuel implementering).

Se også forbedringsvejleder-wikien.

Referencer

  • Maher, L. et al, 2016. Tænk anderledes. 2 edn. Aarhus: DEFACTUM, Region Midtjylland
  • Region Midtjylland, Koncern HR, Innovation: Værktøjskassen.