billede af en mand og dame, der sidder uden for
Vores viden om rehabilitering, skal komme borgerne til gavn. Foto: MarselisborgCentret
 

Formål

 

Vores formål er at forske, udvikle og formidle viden om rehabilitering - for at bidrage til evidensbaserede rehabiliteringsindsatser i folkesundhed og rehabilitering. Vores forskning knytter sig til planlægning kommunalt, regionalt og nationalt. Viden skal ud til borgerne, de professionelle og vores samarbejdspartnere. 

Fokusområder

 • Identifikation af behov for rehabilitering
 • Afprøvning af indsatser, effektmålinger
 • Organisering og implementering af indsatser 
 • Udvikling af teori og redskaber
 • Borgerinddragelse
 • Koordinering af tværsektorielle forløb 
 • Systematiske reviews
 • Arbejdsmiljø og sygefravær 
 • Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning

Målgrupper og interessenter

 • borgere i alle aldre
 • social-, sundheds- og arbejdsmarkedsinstitutioner
 • bruger- og patientorganisationer
 • Institutioner, kommuner, regioner, nationale myndigheder

Forskningsområder

 • Rehabilitering
 • Arbejdsrettet rehabilitering

Metodisk/faglig tilgang 

Vores forskning er tværfaglig, tværvidenskabelig og praksisorienteret. 
Referencerammen er biopsykosocial med udgangspunkt i ICF-modellen og fokus på deltagelse i hverdagsliv, sociale aktiviteter og arbejdsliv.