billede af en mand og dame, der sidder uden for

Vores viden om rehabilitering, skal komme borgerne til gavn.
Foto: MarselisborgCentret

Formål

Vi gennemfører forskning og formidler viden om rehabilitering, med henblik på at bidrage til udvikling og implementering af evidensbaserede rehabiliteringsindsatser i praksis. Vores forskning knytter sig til planlægning både kommunalt, regionalt og nationalt. Viden skal ud til borgerne, de professionelle og vores samarbejdspartnere. Vores forskning er tværfaglig, tværvidenskabelig og praksisorienteret, med en biopsykosocial referenceramme med udgangspunkt i ICF-modellen.

Målgrupper og interessenter

Vores forskning og formidling er målrettet alle aktører i rehabiliteringsprocessen, med udgangspunkt i borgere som har et rehabiliteringsbehov, uanset alder og diagnose. Ud over borgeren selv er vores arbejde også målrettet borgerens pårørende og netværk, bruger- og patientorganisationer samt social-, sundheds- og arbejdsmarkedsinstitutioner på tværs af nationale, regionale og kommunale myndigheder.

Fokusområder

• Identifikation af rehabiliteringsbehov

• Et helhedsorienteret biopsykosocialt menneskesyn
• Tværsektorielle forløb
• Organisering og implementering af indsatser
• Udvikling og afprøvning af interventioner
• Teori- og metodeudvikling
• Interventionsstudier og effektmålinger
• Systematiske reviews
Brugerinddragelse
Arbejdsrettet rehabilitering
Praksisnær Rehabiliteringsforskning