nærbillede af kvinder til et mødeEvaluering er en vigtig del af vores arbejde. Foto: Søren Sander

DEFACTUM gennemfører løbende et stort antal evalueringer for ministerier, kommuner, organisationer og institutioner. Vi arbejder med evalueringer inden for en række sektorer som sundhed, psykiatri, sociale område, beskæftigelse og uddannelse.


Vi anvender en bred vifte af evalueringstyper og modeller: 

  • Målopfyldelsesevaluering
  • Effektevaluering
  • Virkningsevaluering
  • Procesevaluering
  • Policyevaluering
  • Kompetenceevaluering
  • Brugerorienteret evaluering
  • Developmental evaluation
  • Principfokuseret evaluering

Kontakt os for mere information

Det er en vigtig ambition for os, at vores kunder opnår mest mulig læring gennem evalueringsforløbet. Vi tilrettelægger derfor evalueringens fokus, mål og metode i tæt dialog med kunden. Kontakt os for en nærmere snak om evaluering.

Eksempler på evalueringer