billede af en mand foran en computer
Hos DEFACTUM har vi stor erfaring med design og gennemførelse af undersøgelser fra dataindsamling og rapportering. Foto: Niels Aage Skovbo.

DEFACTUM har stor erfaring med design og gennemførelse af undersøgelser fra dataindsamling og rapportering.

Vi kan hjælpe med tilrettelæggelse og gennemførelse hele eller dele af undersøgelser

Design og gennemførelse af undersøgelser fra dataindsamling til rapportering

Læs mere om gennemførelse af undersøgelser, under kerneydelsen: Kvalitative undersøgelser og spørgeskema.

Dataindsamling - systemer

Valget af system til dataindsamling er afhængig af formål, kompleksitet m.v. Vi arbejder med et spænd af forskellige dataindsamlingssystemer, der understøtter forskellige behov - fra skræddersyede løsninger til webbaseret indsamling og etablering af databaser i e-trail/e-monitorering, til brug af standardsystemer (RedCap eller SurveyXact).

 • E-trail og e-monitorering til brug for skrædderdsyede løsninger til dataindsamling og etablering af databaser i større forsknings-og udviklingsprojekter (inkl. mulighed for randomisering).
 • HjerteKomMidt og MoEva til monitorering i kommunerne. Læs mere om HjerteKomMidt og MoEva her.
 • Standardsystemerne RedCap og SurveyXact, hvor man med hjælp til selvhjælp, kan opsætte din dataindsamling, eller vi kan bistå hermed.

Anvendelse af registerdata

 • Design af registerundersøgelser
 • Specifikation og bestilling af udtræk
 • Initiel datavurdering
 • Samkøring med øvrige datakilder (evt. via forskerservice)
 • Erfaring i brug af forskerservices ved både Sundhedsdatastyrelsen og Danmarks Statistik
 • Særlig ekspertise i brug af landspatientregistret, CPR-registret, Klinikse kvalitetsdatabaser og DREAM 
 • Datamanagement
  Oprensning af data
  Datavalidering og vurdering af datas kvalitet
  Samkørsel af datakilder
  Klargøring af data til analyse

Dataanalyse

 • Deskriptiv statistik
 • Regressionsanalyser (logistisk regression, multipel regression)
 • Analyse af specificitet og sensitivitet
 • Datavisualisering
 • Netværksanalyser
 • Delphianalyser
 • Kaskaderapportering (automatiserede rapporter)
 • STATA, SPSS og R