Foto: Henrik Brøns, Region Midtjylland

Datamanagement er en funktion i DEFACTUM med en række medarbejdere, der har stor erfaring i at håndtere data i alle faser af et projekt - fra tidlig planlægning og design til analyse og præsentation af resultaterne.

Datamanagement yder en vigtig støtte i forhold til at sikre valide, kvantitative data og en etisk forsvarlig gennemførelse af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. DEFACTUM’s egne forskere trækker på funktionens serviceydelser, men Datamanagement har også i mange år samarbejdet med en lang række eksterne forskere og andre samarbejdspartnere.

Datamanagement har en ambition om at højne kompetencer i datahåndtering for så mange forskere som muligt, og arbejder derfor efter princippet ”hjælp til selvhjælp”.

Datamanagement er opdateret på lovgivningen og står bag den webbaserede forskningsportal TrialPartner, som på én gang imødekommer de formelle krav og databearbejdningen i forskningsprojekterne.


Vi kan blandt andet

  • tilbyde rådgivning i forhold til persondatalov, valg af software og opbygning af databaser
  • hjælpe med at indsamle data gennem kvantitative metoder som fx spørgeskemaer
  • vurdere validiteten af dine data, udarbejde statistik over data og hjælpe med analyse og præsentation af data
  • tilbyde kurser og workshops i datahåndtering
  • strukturere og opsætte din dataindsamling i TrialPartner (randomisering, spørgeskemaer, eCRF).

Kontakt os for mere information
Vi er altid interesseret i nye samarbejdspartnere med både mindre og større projekter. Du er derfor velkommen til at kontakte os, hvis du eller en større gruppe har brug for hjælp til at håndtere data.


Eksempler på serviceydelser og projekter