Billedet viser en samtale mellem en sygeplejerske og en ældre patient.Vi skaber resultater sammen med brugere, patienter og pårørende. Foto: Niels Aage Skovbo

Brugere, patienter og pårørende er de primære interessenter i udviklingen af velfærdsydelser. Dette kalder i høj grad på samskabelse med brugerne (borgere, patienter, pårørende).

DEFACTUM har stor erfaring med en række forskellige delområder, der omhandler involvering af brugere, patienter og pårørende:

Bruger-, patient- og pårørendeundersøgelser

DEFACTUM har stor erfaring i alle faser af bruger-, patient- og pårørendeundersøgelser indenfor bl.a:

Har du yderligere spørgsmål så kontakt Simone Witzel.

Indikatorer for patientinddragelse og patientansvarlig læge (PAL)

DEFACTUM har udviklet en række redskaber til at belyse og understøtte måling af patientinddragelse og implementering af patientansvarlig læge

Redskaberne er udviklet til lokal kvalitetsudvikling, og har fokus på patienternes udbytte af det lokale arbejde med patientinddragelse og patientansvarlig læge.

Læs mere om Indikatorprojektet.

Har du yderligere spørgsmål så kontakt Jens Thusgård Hørlück.

Samskabelse

Vi arbejder i DEFACTUM på, at indsatser og velfærdsydelser samskabes med borgere-, patienter- og pårørende.

Dette sker bl.a. ved at have tilknyttet brugerkonsulenter, at eksperimentere med nye former for brugerinvolvering og sikring af brugerinvolvering i større forsknings- og udviklingsprojekter.

Har du yderligere spørgsmål så kontakt René Buch Nielsen.

Patientinvolvering og PRO

Patientens selv-rapporterede vurdering af symptomer, livskvalitet og funktionsniveau går under fællesbetegnelsen Patientrapporterede Oplysninger - PRO. PRO er således oplysninger, som kommer direkte fra patienten uden fortolkning af andre og kan derfor øge patientens involvering i egen sygdom og sundhed.

Vi har erfaring med at undersøge PRO i relation til patientinvolvering, bl.a. ved at:

  • Forske i PRO som dialogredskab (på hospitaler og i kommunale tilbud).
  • Forske i PRO på aggregeret niveau. Læs om Sundhedsprofilen.
  • Validering af PRO spørgeskemaer
  • Udvikle intervention på baggrund af PRO data fra Sundhedsprofilen

Har du yderligere spørgsmål så kontakt Berit Kjærside Nielsen.