Foto: Niels Aage Skovbo

Brugerundersøgelserne giver en unik mulighed for at sætte brugerens perspektiv i centrum og dermed evaluere og udvikle kvaliteten af jeres tilbud.

I DEFACTUM har vi mange års erfaring med at indsamle viden om, hvordan brugere oplever tilbud. Vi har undervejs benyttet alt fra kvalitative metoder som fokusgruppeinterviews til elektronisk indsamling via web, iPad og lignende.

Vi tilpasser hjælpen til jeres behov, hvad enten I har brug for sparring om udvalgte aspekter eller en komplet undersøgelse.


Vi kan tilbyde:

 • støtte og sparring omkring design, logistik samt indkøb af systemer og ydelser
 • at gennemføre en fuld undersøgelse fra design til indsamling og rapportering
 • at designe og løbende opsætte elektroniske undersøgelser herunder rapportering
 • autogenererede rapporter
 • yderligere analyser af eksisterende data, fx fra de nationale patienttilfredshedsundersøgelser.


Vi har erfaring med:

 • forskellige målgrupper, herunder brugere af sociale tilbud, patienter i sundhedsvæsenet og professionelle inden for sundheds- og socialområdet
 • fokusgruppeinterviews og andre former for kvalitative interviews
 • patienttilfredshed
 • spørgeskemadesign
 • scanning af papirskemaer
 • elektronisk dataindsamling: tablet (iPad), mobil (sms og QR-koder) samt web og e-mail.
 • rapportering: videnskabelige artikler, evalueringsrapporter og autogenererede rapporter.

Kontakt os for mere information
Vi er altid interesserede i at udforme og gennemføre nye undersøgelser, så kontakt os gerne for en uforpligtende snak.


Eksempler på bruger-, patient- og pårørendeundersøgelser