Befolkningen og deres tilstand er vores kerneopgave. Foto: Niels Aage SkovboBefolkningen og deres tilstand er vores kerneopgave. Foto: Niels Aage Skovbo

Hvordan har du det?

DEFACTUM gennemfører hvert fjerde år undersøgelsen Hvordan har du det? for Region Midtjylland. Undersøgelsen giver indsigt i borgernes helbred, trivsel og sundhedsvaner og udviklingen heraf. Den regionale undersøgelse er del af en national undersøgelse, hvor omkring 300.000 danskere får tilsendt spørgeskemaer.

På baggrund af data fra befolkningsundersøgelsen udarbejder vi sundhedsprofiler for region og kommuner. Vi kan derudover levere en række forskellige typer af analyser, da vi har mulighed for at koble undersøgelsens data med oplysninger om helbredsforhold fra offentlige databaser.

Analyser af data fra Hvordan har du det? har resulteret i ny viden om en række sundhedsmæssige udfordringer og ført til større udviklingsprojekter om blandt andet multisygdom.


Vi kan blandt andet:

  • udarbejde sundhedsprofiler for Region Midtjylland
  • udføre uddybende analyser til kommunerne med data fra Hvordan har du det?
  • samarbejde om adgang til data fra Hvordan har du det? til forskere og studerende
  • planlægge og gennemføre større spørgeskemaundersøgelser
  • udføre analyser for regionsrådet, der fx kan belyse aspekter vedrørende behandlingsbehov eller forbrug af sygehusydelser.

Kontakt os for mere information


Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er interesseret i en konkret analyse eller ønsker adgang til data. Ligeledes indgår vi gerne i et forskningsmæssigt samarbejde med udgangspunkt i Hvordan har du det?-data.

Læs mere om Hvordan har du det?

Du kan blandt andet finde resultater, spørgeskemaer, informationer og meget andet.