DEFACTUM har lang erfaring med kvalitetsudvikling og forberedelser til akkreditering. Foto: Kaleidico, Unsplash
DEFACTUM har lang erfaring med kvalitetsudvikling og forberedelser til akkreditering. Foto: Kaleidico, Unsplash

DEFACTUM tilbyder konsulentbistand til hospitaler, praktiserende læger, kommuner m.v., som arbejder med akkreditering og kvalitetsudvikling i forhold til Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), - eller med tankegangen bag modellen uden nødvendigvis at tænke i akkrediteringsbaner.

DEFACTUM har omfattende erfaringer i at arbejde med kvalitetsudvikling og forberedelser til akkreditering bl.a.  gennem internt survey på alle niveauer i en organisation, tracerforløb, udarbejdelse af retningslinjer, tilfredsheds- og informantundersøgelser, vurdering/beskrivelse af forløb og arbejdsgange, journalaudit, implementering, planlægning, undervisning m.m.

DEFACTUM tilbyder f.eks. tracerforløb i hele eller udvalgte dele af en organisation. Tracerforløb kan være med til at sikre en sammenhængende organisation, hvor ydelser kvalitetssikres på tværs af organisationen. Læs artikel om tracermetoden.

DEFACTUM tilbyder støtte til akkreditering til hospitaler, praktiserende læger og speciallæger, kommuner og andre.