DEFACTUM, Region Midtjylland har et fagligt strategisk råd, hvis formål er at rådgive DEFACTUMs ledelse i:

 • At DEFACTUM til stadighed er på forkant med nyeste viden og udviklingstendenser på organisationens områder nationalt og internationalt.
 • At DEFACTUM til stadighed garanterer uafhængige og valide resultater af det arbejde, DEFACTUM bedriver.
 • At DEFACTUM til stadighed medvirker til, at Region Midtjylland fremstår som en førende aktør på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.

Rådets medlemmer er:

 • Professor Karsten Vrangbæk, Københavns Universitet (formand)
 • Leder og forskningschef Tine Curtis, Center for Forebyggelse i Almen Praksis under KL og Center for Anvendt Kommunal Sundhedsforskning i Aalborg Kommune
 • Direktør Karin Holland, Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune
 • Professor Andreas Holtermann, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
 • Vicedirektør, Vibeke Rischel, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
 • Generalsekretær Morten Skov Mogensen, KFUM's Sociale Arbejde
 • Forskningschef Tove Klæboe Nilsen, Seksjon for forskning og innovasjon, Helse Nord
 • Professor Michael Bech, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
 • Vicedirektør Mette Kjølby, Region Midtjylland
 • Udviklings- og konsulentchef Henriette Qvist, DEFACTUM, Region Midtjylland
 • Forskningschef Camilla Palmhøj, DEFACTUM, Region Midtjylland
 • Næstformand i LMU Lars Rasmussen, DEFACTUM, Region Midtjylland

 

Rådet mødes to gange årligt. Du kan læse mere i Rådets kommissorium