DEFACTUM, Region Midtjylland har et fagligt strategisk råd, hvis formål er at rådgive DEFACTUMs ledelse i:

 • At DEFACTUM til stadighed er på forkant med nyeste viden og udviklingstendenser på organisationens områder nationalt og internationalt.
 • At DEFACTUM til stadighed garanterer uafhængige og valide resultater af det arbejde, DEFACTUM bedriver.
 • At DEFACTUM til stadighed medvirker til, at Region Midtjylland fremstår som en førende aktør på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.

Rådets medlemmer er:

 • Professor Karsten Vrangbæk (formand)
  Københavns Universitet
 • Vicedirektør Vibeke Rischel
  Dansk Selskab for Patientsikkerhed
 • Fungerende kvalitets- og forskningsdirektør Tove Klæboe Nilsen
  Seksjon for forskning og innovasjon, Helse Nord
 • Direktør Mette Andreassen
  Social, Sundhed & Omsorg, Viborg Kommune
 • Analyse- og Dokumentationschef Iben Berg Hougaard
  Danske Patienters Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS)
 • Vicecenterleder Christian Bøtcher Jacobsen
  Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
 • Udviklingschef Michael Aagaard Seeberg
  KFUM's Sociale Arbejde
 • Centerchef Charlotte Glümer
  Center for Diabetes, Københavns Kommune
 • Vicedirektør Mette Kjølby
  Region Midtjylland
 • Udviklingschef Henriette Qvist
  DEFACTUM, Region Midtjylland
 • Forskningschef Camilla Palmhøj
  DEFACTUM, Region Midtjylland
 • Specialkonsulent Simone Witzel
  DEFACTUM, Region Midtjylland

Rådet mødes to gange årligt. Du kan læse mere i Rådets kommissorium