DEFACTUMs vision er lighed i sundhed. Samtidig ønsker vi bedre sammenhæng til det sociale område og arbejdsmarkedet.

Handling der gavner befolkningen
I forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM skaber vi ny viden og oversætter den til konkret handling. Målet er sundhed på patientens præmisser og flere socialt aktive medborgere - til gavn for befolkningen som helhed.

I vores forskning, kvalitets- og projektudvikling forsøger vi altid at være på forkant med nye metoder, behov og udviklingsmuligheder. Ensomhed blandt voksne, gebyr ved udeblivelse på hospitalet og forbedringsprocesser på hospitalerne er eksempler, hvor vi sætter aktuelle udfordringer og problemstillinger på dagsordenen.

Vi afprøver løbende nye metoder og skræddersyr projekter efter dit behov. Få et overblik over vores medarbejdere eller hvad vi tilbyder.

Vi anvender iagttagelser i praksis 
DEFACTUM er en sammenskrivning af de facto og faktum. Altså en udbredt "praksis", hvis "virkelighed er fastslået igennem iagttagelse" (sproget.dk) - eller blot: Iagttagelse af praksis.

DEFACTUM er dog mere end iagttagelser. Det er anvendelsesorienterede iagttagelser.

Vi arbejder nemlig i trekanten mellem praksis, forskning og det politisk/administrative niveau. Og vi efterstræber altid at implementere vores viden i praksis. Derfor er vores forskning også anvendelsesorienteret.

...også uden for regionen
Vi er forankret i regionen, men vi samarbejder også med andre forskere, beslutningstagere og fagfolk. Offentlige såvel som private på kommunalt, nationalt og internationalt plan.

Organisationen
DEFACTUM er en del af Koncern Kvalitet, hvor afdelingerne Strategisk Kvalitet og Kvalitet og Lægemidler indgår.

DEFACTUM er organiseret i fire kontorer:

Organisationens diagram finder du her 

DEAFCTUM har ligeledes tilknyttet et Fagligt Strategisk Råd, hvis formål er at rådgive DEFACTUMs ledelse, så DEFACTUM fortsat er på forkant med fremtiden.

Rikke Nielsen Dalsgaard kontaktboks - web.jpg

Chefsekretær Rikke Nielsen Dalsgaard
Tlf. 7841 4000
E-mail: rikdal@rm.dk

Netværk

DEFACTUM er tilknyttet Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet gennem Sundt samarbejde, og flere af vores medarbejdere er derfor lektorer og censorer. Vores forskning følger samme internationale habilitets- og kvalitetskrav som universitets.

Samtidig har vi tætte samarbejdsrelationer med Strategisk Kvalitet i Region MidtjyllandMetodecentret og SIP-sekretariatet.