Marianne Høgenhaug

Marianne Høgenhaug

Økonomikonsulent, Kontorassistent med speciale i administration

+45 2476 1739

marhon@rm.dk

Præsentation

I Koncern Kvalitet arbejder jeg med budgetlægning, budgetopfølgning samt udarbejdelse af Projektregnskaber. Tidligere 12 års erfaring som økonomimedarbejder/kontorassistent på Aarhus Universitetshospital.

Kompetenceprofil

 • Regnskabsmæssig konsulentfunktion
 • Kontering, attestering, budgetomplacering, honorarafregning, e-bilag samt fakturering
 • Udarbejdelse af Projektregnskaber til ekstern revisor samt bevillingsgiver
 • Budgetlægning samt budgetopfølgning
 • Administrator og Superbruger af tidsregistreringssystemet Eazyproject

Ansættelser og projekterfaring

2009-2022 Økonomimedarbejder / kontorassistent hos Respirationscenter Vest, Aarhus Universitetshospital.

 • Ansvarlig for kontering og anvisning af elektroniske fakturaer, udstedelse af regninger i forbindelse med ansøgning af refusion fra kommuner.
 • Kontrolgennemgang af regninger fra kommuner og vikarbureauer
 • Ansvarlig for løbende udtræk og bearbejdning af data fra økonomisystemet
 • Ansvarlig for løbende udvikling af redskaber og monitorering og styring af patientkontakt på området samt systematisk gennemførelse af opfølgninger
 • Ansvar og assistance ved større beregningsopgaver, herunder tilvejebringelse af data i forbindelse med årsrapport og budgetopfølgninger
 • Udarbejdelse af brochurer
 • Visitering ifht. opringninger fra patienter, interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Tovholder for vedligeholdelse af hjemmeside
 • Ansvar for journalisering (oprettelse, opdatering arkivering) af patientjournaler og øvrige dokumenter i ESDH.
 • Sagsbehandling af administrative forespørgsler

2006-2009 Kontorassistent hos GPP Arkitekter A/S

 • Budgetlægning samt budgetopfølgning
 • Bogføring / bogholderi
 • Udarbejdelse af byggeregnskaber
 • Sagsbehandling
 • Oprettelse og opdatering af personaledatabase
 • Indberetning af sygefravær og udarbejdelse af sygestatistikker
 • Rejsebestilling
 • Renskrivning af referater
 • Diverse ad hoc opgaver

2004-2006 Kundeservicekonsulent i TDC Erhverv

 • Salg af tele- og dataprodukter samt serviceydelser via TDC Erhvervs telefoniske indgang.
 • Ansvar for overførsel af kundesager og ordre til TDC’s EDB systemer

Uddannelsesbaggrund

2016 Kommunomuddannelsen - COK, Århus N

2004 Kontorelev i TDC med turnusordning i debitorafdelingen, regningsservice, branchesalg og kundeservice – alt inden for Erhverv

2002 18 ugers HG studenterkursus - Århus Købmandsskole, Viby J

2001 Sygeplejestuderende 1.-2. semester - Århus Sygeplejeskole

1999 Student/sproglig Risskov Amtsgymnasium

Kurser, konferencer m.m.

2015-2015 ESDH

2012-2012 Easycruit

2009-2009 ØS 2000

2009-2009 Synkron Via

2009-2009 Skriftlig patientinformation

2009-2010 Excel, niv. I og II