Marc Sampedro Pilegaard

Marc Sampedro Pilegaard

Seniorforsker, ergoterapeut, cand.scient.san, ph.d.

+45 4043 9031

masamp@rm.dk

https://orcid.org/0000-0001-6362-410X

Præsentation

Jeg er uddannet ergoterapeut, cand.scient.san og ph.d., og er ansat som seniorforsker ved DEFACTUM og Klinisk Social Medicin og Rehabilitering, Regionshospitalet Gødstrup. Min forskning fokuserer på, hvordan man bedst støtter mennesker med nedsat funktionsevne i at leve et meningsfuld liv med deltagelse i såvel almindelig daglige aktiviteter, fritid og arbejde. Jeg har primært beskæftiget mig med kræftområdet og grænsefeltet mellem rehabilitering og palliation. Særligt har jeg arbejdet med rehabilitering til unge voksne kræftoverlevere. Jeg er involveret i flere interventionsstudier både nationalt og internationalt. Udover min forskning har jeg været uddannelsesleder for Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse ved Syddansk Universitet (SDU) og varetaget både modulansvar og undervisning på Kandidatuddannelsen i ergoterapi ved SDU.

Kompetenceprofil

  • Udvikling og evaluering af rehabiliterende og palliative interventioner med fokus på menneskers hverdagsaktiviteter, herunder almindelig daglig levevis, fritid og arbejde
  • Effektevaluering af rehabiliterende og palliative interventioner
  • Brugerinvolvering i forbindelse med udvikling af komplekse interventioner
  • Systematiske reviews af rehabilitering og palliation
  • Undervisning og vejledning af studerende på både bachelor-, kandidat og ph.d.-niveau

Publikationer

Assistive devices among people living at home with advanced cancer: Use, non-use and who have unmet needs for assistive devices? Marc Sampedro Pilegaard; Karen la Cour; Fjóla Baldursdóttir; Deidre Morgan; Lisa Gregersen Oestergaard; Åse Brandt. European Journal of Cancer Care, 2022.

Ansættelser og projekterfaring

2021-2022 Lektor og uddannelsesleder på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Brugerperspektiver og Borgernære Indsatser, Syddansk Universitet

2018-2021 Postdoc , Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Region Syddanmark

2018-2021 Postdoc, Forskningsenheden for Almen Praksis, Forskningsinitiativet for Aktivitetsstudier og Ergoterapi, Syddanmark Universitet

2015-2018 Ph.d.-studerende, Forskningsenheden for Almen Praksis, Forskningsinitiativet for Aktivitetsstudier og Ergoterapi, Syddanmark Universitet

2011-2012 Ergoterapeut, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

2011-2011 Ergoterapeut, Hinnerup Kollegiet, Region Midtjylland

Uddannelsesbaggrund

2018 Ph.d., Syddansk Universitet

2014 Cand.scient.san, Aarhus Universitet

2011 Bachelor i ergoterapi, VIA University College

Kurser, konferencer m.m.

2021-2021 Adjunktpædagogikum, Syddansk Universitet

2019-2019 Supervision – roles and relation

Undervisning og anden særlig erfaring

2015-2022 Vejledning af kandidat- og ph.d.-studerende