Johanne Ejbye-Ernst

Johanne Ejbye-Ernst

Chefkonsulent, MA, Cultural Studies

+45 4023 8993

johejb@rm.dk

www.linkedin.com/in/johanne-ejbye-ernst

Præsentation

Jeg har mange års international erfaring som programleder og konsulent, med fokus på udvikling, strategi og innovation i sundhedssektoren. Mine interesser ligger bl.a. inden for samskabelse, social innovation og sundhedsfremme. Jeg fokuserer altid på det menneskelige element og på - i samarbejde med andre - at skabe langsigtede, systemiske løsninger på komplekse problemer.

Kompetenceprofil

 • Projekt- og programledelse
 • Tværgående samarbejde
 • Innovationsledelse
 • Samskabelse
 • Systeminnovation

Ansættelser og projekterfaring

2022-2022 DEFACTUM

 • Bidrager med faglig viden og komplekse udviklingsprocesser og interventionsudvikling til forskningsprojektet Sammen om hjertesygdom
 • Projektleder, evaluering af SAMMEN OM OPGAVEN, Regionshospitalet Horsens

2018-2022 Senior Strategy Manager, NHS England

 • Udvikling af 10-års innovationsstrategi i det engelske NHS, med fokus på bedre samkøring af fondsmidler, øgede muligheder for real life testing og bedre støtte til skalering
 • Udvikling af national strategi til at tackle social ulighed i den engelske sundhedssektor
 • Eksperimenterende serviceudvikling i interfacet mellem sundhed og beskæftigelse i England, i samarbejde med lokale partnere, sundhedsministeriet, beskæftigelsesministeriet og Public Health England

2015-2017 Senior Programme Manager, Health Lab, Nesta

 • Nesta er en international innovationsfond og tænketank, der leder udviklingen af nye innovationsmetoder, strategier og værktøjer. Nestas Health Lab tester nye, borgerdrevne måder at støtte op om den enkeltes sundhed og trivsel.
 • Programleder for ‘Realising the Value’ - et toårigt samarbejde for systemforandring, der indsamlede viden om ‘personalised health and care’ i samarbejde med en lang række partnere, bl.a. den internationalt anerkendte fond the Health Foundation og den internationale ‘nudge unit’ Behavioral Insights Team
 • Udviklede og eksekverede programplan med partnerne og ledte udviklingen af alt fra kommunikationsstrategi, animationer, en række store udviklingsevents, review af forskning, økonomiske modeller og praktiske værktøjer.
 • Ledte programmet i mål til tiden, med input fra både borgere, lokale frivillige organisationer, sundhedsvæsenet og forskere
 • Programmets publikationer var de mest downloadede på både Nesta og Health Foundation’s hjemmesider og vores anbefalinger bidrog til skalering af 'personalised health and care' som national model i sundhedsvæsenet

2014-2015 Programme Leader, Health, The Young Foundation

 • Young Foundation er et førende britisk center og tænketank for social innovation. Leder for 2-3 udviklingsteams ad gangen.
 • Fundraisede, designede og faciliterede samskabelses- og innovationsprogrammer, der sikrede indflydelse og perspektiver fra lokale borgere i den strategiske beslutningsproces. Tilgang til brugerinddragelse og kommunikation fremhævet som ‘best practice’ i the Guardian Social Care Network
 • Projektledelse inden for sundheds- og velfærdsinnovation med fokus på teknologibaserede sundheds- og plejeløsninger i Wales - bredt samarbejde med frivillig sektor, kommune og SMVer

2013-2014 National Lead, Academic Health Science Network

 • Etablering og støtte af femten 'Academic Health Science Networks' - et nationalt investeringsprogram (£55m) med fokus på innovation, vækst og fremme af klyngesamarbejde mellem den offentlige sektor, erhverv og universiteter.

2012-2012 Innovation Lead, Department of Health, England

 • Implementering af ny innovationsstrategi med ansvar for udvikling af økonomiske incitamenter og simplificeret adgang til innovationsstøtte.

2009-2013 Innovation Manager, NHS London

 • Rejste midler og administrerede en fond for SMV’er (£1.5m) med støtte fra Innovate UK og et fokus på teknologiløsninger for forebyggelse af overvægt og rygestop.
 • Leder af innovationsfond med fokus på støtte til iværksættere og udviklingsprojekter i sundhedsvæsnet.

Uddannelsesbaggrund

2012 Diplomuddannelse, ledelse, Birkbeck College, London

2004 MA Cultural Studies, Goldsmiths College, London

2003 BA Litteraturvidenskab/sociologi, Københavns Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2022-2022 Dansk Evalueringsselskab: Vilde problemer - vild evaluering?

2022-2022 Symposium: Forskningsplan Sammenhængende Patientforløb, Region Midt

2022-2022 RKKP Klinisk Kvalitetskonference: Sundhedsvæsenet i en brydningstid

2015-2015 Schumacher Institute: Systems thinking and effective action

Undervisning og anden særlig erfaring

2022-2022 Gæsteunderviser, Komplekse interventioner i folkesundhed: Implementering. Aarhus Universitet

2016-2017 Realising the Value: Person and Community Centred Approaches - sharing the learning konference

2014-2015 Peer research training for experiences of integrating care, Islington Council