Johanne Ejbye-Ernst

Johanne Ejbye-Ernst

Chefkonsulent, MA

+45 4023 8993

johejb@rm.dk

www.linkedin.com/in/johanne-ejbye-ernst

Præsentation

Jeg har mange års international erfaring som programleder og konsulent, med fokus på udvikling, strategi og innovation i sundhedssektoren. Mine interesser ligger bl.a. inden for samskabelse, social innovation og sundhedsfremme. Jeg fokuserer altid på det menneskelige element og på - i samarbejde med andre - at skabe langsigtede, systemiske løsninger på komplekse problemer.

Kompetenceprofil

 • Projekt- og programledelse
 • Tværgående samarbejde
 • Innovationsledelse
 • Samskabelse
 • Systeminnovation

Ansættelser og projekterfaring

2018-2022 Senior Strategy Manager, NHS England

 • Udvikling af 10-års innovationsstrategi i det engelske NHS, med fokus på bedre samkøring af fondsmidler, øgede muligheder for real life testing og bedre støtte til skalering
 • Udvikling af national strategi til at tackle social ulighed i den engelske sundhedssektor
 • Eksperimenterende serviceudvikling i interfacet mellem sundhed og beskæftigelse i England, i samarbejde med lokale partnere, sundhedsministeriet, beskæftigelsesministeriet og Public Health England

2015-2017 Senior Programme Manager, Health Lab, Nesta

 • Programleder for Realising the Value - en to-årig indsats der indsamlede viden om personlig sundhedspleje, i samarbejde med Health Foundation, Behavioural Insight Team (Nudge Unit) og lokale partnere

2014-2015 Programme Leader, Health, The Young Foundation

 • Projektledelse inden for sundheds- og velfærdsinnovation med fokus på teknologibaserede sundheds- og plejeløsninger i Wales - bredt samarbejde med frivillig sektor, kommune og SMVer

2013-2014 National Lead, Academic Health Science Network

 • Etablering og støtte af femten 'Academic Health Science Networks' - et nationalt investeringsprogram med fokus på innovation, vækst og fremme af klyngesamarbejde mellem den offentlige sektor, erhverv og universiteter.

2012-2012 Innovation Lead, Department of Health, England

 • Implementering af ny innovationsstrategi med ansvar for udvikling af økonomiske incitamenter og simplificeret adgang til innovationsstøtte.

2009-2013 Innovation Manager, NHS London

 • Leder af innovationsfond med fokus på støtte til iværksættere og udviklingsprojekter i sundhedsvæsnet.

Uddannelsesbaggrund

2012 Diplomuddannelse, ledelse, Birkbeck College, London

2004 MA Cultural Studies, Goldsmiths College, London

2003 BA Litteraturvidenskab/sociologi, Københavns Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2022-2022 Dansk Evalueringsselskab: Vilde problemer - vild evaluering?

2022-2022 Symposium: Forskningsplan Sammenhængende Patientforløb, Region Midt

2015-2015 Schumacher Institute: Systems thinking and effective action

Undervisning og anden særlig erfaring

2016-2017 Realising the Value: Person and Community Centred Approaches - sharing the learning konference

2014-2015 Peer research training for experiences of integrating care, Islington Council