Mett Marri Lægsgaard

Mett Marri Lægsgaard

Chefkonsulent, cand.psych., ph.d.

+45 2484 1395

metlae@rm.dk

Præsentation

Jeg har gennem de senere år haft en funktion som forskervejleder for det specialiserede socialområde i Region Midtjylland – og det har givet mig mulighed for at dyrke min store interesse for vidensbaserng af socialområdet. Jeg har arbejdet med både generel kapacitetsopbygning, konkrete projekter og understøttelse af processer og aktiviteter. Jeg har desuden omfattende erfaring med planlægning, gennemførelse og afrapportering af dokumentations- og evalueringsprojekter på det sociale og socialpsykiatriske område – både større, nationale og små, skræddersyede evalueringer. Jeg har både kvantitativ og kvalitativ metodeekspertise på højt niveau og stor erfaring med vejledning og facilitering af projekter og processer.

Kompetenceprofil

 • Understøttelse af vidensbasering indenfor det specialiserede socialområde
 • Vejledning og faglig sparring i forhold til projekter og processer
 • Solidt metodekendskab, erfaring med kvantitative og kvalitative metoder på ph.d.-niveau
 • Projektledelse af dokumentations- og evalueringsopgaver på psykiatri- og socialområdet
 • Omfattende erfaring med projektudvikling og fundraising
 • Planlægning og facilitering af netværk, seminarer og workshops
 • Psykologfaglig viden og klinisk psykologfaglig erfaring

Publikationer

Evaluering af indsatsen ved Fyrretoppen. Marianne S. Balleby; Mett Marri Lægsgaard Madsen. DEFACTUM, 2020.

Kvalitet i den kommunale indsats over for borgere med svære psykiske lidelser: Social Færdighedstræning. Mett Marri Lægsgaard, Anders Nørbæk og Emely Ek Blæhr. Socialstyrelsen, 2017.

Kvalitet i den kommunale indsats over for borgere med svære psykiske lidelser: Åben Dialog. Mett Marri Lægsgaard, Marianne Balleby, Anders Nørbæk og Karen Pilegaard . Socialstyrelsen, 2017.

Evaluering af projekt Frivillighus. Erfaringer fra et innovationsprojekt. 2017.

Gruppebehandling for børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb. Mett Marri Lægsgaard. DEFACTUM, 2016.

Research Light - Vidensbasering af praksis i praksis. Morten Greve, Mett Marri Lægsgaard Madsen, Knud Ramian. Center for Kvalitetsudvikling, 2011.

Afsluttende evaluering: Netværk for Socialpædagogisk Kvalitetsudvikling. Morten Greve; Mett Marri Lægsgaard Madsen; Christiane Bundegaard Petersen. Center for Kvalitetsudvikling/KL/Danske Regioner og KTO/Socialpædagogerne, 2009.

Ansættelser og projekterfaring

2011 Chefkonsulent, DEFACTUM Region Midtjylland

 • Forskervejleder for det specialierede socialområde, Region Midtjylland
 • Projektleder på Evaluering af Åben Dialog og Social Færdighedstræning, Socialstyrelsen
 • Faglig ledelse
 • Sparring og supervision af konsulenter
 • Udvikling af auditmetoden
 • Projektudvikling og fundraising

2010-2011 Chefkonsulent, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Projektleder for Evaluering og effektmåling af gruppebehandling for børn/unge, der har været udsat for seksuelle overgreb eller har krænkende seksuel adfærd
 • Projektleder på auditforløb for VISO, Servicestyrelsen
 • Underviser på Research Light - kurser i vidensbasering af socialfaglig praksis

2009-2010 Faglig koordinator, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Projektleder på implementeringsnetværk omkring seksuelt krænkede unge, for Center for Børn, Unge og Specialrådgivning i Region Midtjylland
 • Projektleder på auditforløb for Myndighedsenheden, Ringsted Kommune
 • Konsulent på netværksprojekt: Udvikling af specialiseret bostøtte til voksne med ADHD (finansieret af JYFE)
 • Konsulent på netværksprojekt: Sammenhæng i psykiatrien (finansieret af Momsfondet)

2007-2009 Konsulent, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Projektleder for evaluering af Dansk Flygtningehjælps netværksprojekt omkring indsatsen overfor sindslidende/traumatiserede/misbrugende unge og voksne flygtninge
 • Konsulent for vidensskabende netværk på kvalitetsområdet finansieret af KL, Danske Regioner og SL/KTO
 • Projektleder for resultatdokumentation for Børn, Unge og Specialrådgivning i Region Midtjylland
 • Projektleder for to evalueringer af psykologorganiseringen på Børne og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Midtjylland
 • Konsulent på auditforløb for Århus Kommune

2004-2007 Ph.d.-stipendiat, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Aarhus Universitet

 • Konstruktion af spørgeskema om holdninger til psykiatrisk genetisk forskning og gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse blandt patienter og pårørende
 • Udarbejdelse og gennemførelse af fokusgruppestudie om patienters holdninger til psykiatrisk genetisk forskning og testning
 • Gennemførelse af fokusgruppestudie om holdninger til farmakogenetik, som del af et internationalt forskningsprojekt (London School of Economics)
 • Mundtlig og skriftlig formidling af forskningsresultater på internationale konferencer

2002-2006 Psykolog tilknyttet Klinik for Angst og Tvang, Århus Universitetshospital, Risskov

 • Udførelse af terapeutiske forløb med psykiatriske patienter

2002-2004 Forskningsassistent ved Afdeling for Psykiatrisk Demografi, Århus Universitetshospital, Risskov

 • Indsamling af deltagere til internationalt forskningsprojekt om risikogener for depression og udførelse af diagnostiske interviews

Uddannelsesbaggrund

2008 Ph.d.-graden i Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

2002 Cand. psych., Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

1992 1. år på etnografiuddannelsen, Afd. for etnografi og socialantroplogi, Aarhus Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2018-2018 Brugerkursus i Youth Level of Service - Case Management Inventory (YLS/CMI), Socialstyrelsen

2015-2016 Professionel coaching, Rambøll Management Attractor

2012 Oplægsholder på Dansk Evalueringsselskabs Årskonference

2011 Proceskonsulentuddannelse ATTRACTOR

2011 Oplægsholder på Dansk Evalueringsselskabs Årskonference

2010 Evidenskonference 2010: Hvordan skabes samspil og sammenhæng i det evidensbaserede børn og ungearbejde?, Servicestyrelsen

2010 Udviklingsseminar og konference, Dansk Evalueringsselskab

2009 Udviklingsseminar og konference, Dansk Evalueringsselskab

2008 Udviklingsseminar og konference, Dansk Evalueringsselskab

2004-2007 Kurser på ph.d.-niveau i blandt andet biostatistik, kvalitativ metode, spørgeskemakonstruktion, effektmåling i psykoterapi, formidling. Aarhus Universitet (Sundhedsvidenskabeligt Fakultet)

2002 WHO anerkendt kursus i det semistrukturerede diagnostiske interview SCAN (Scedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry), Leicester University, UK

2000 Tilvalgsfag i Mediation og Konfliktløsning, Aarhus Universitet (Samfundsvidenskabeligt Fakultet, Juridisk Institut)

Undervisning og anden særlig erfaring

2017 Medlem af bestyrelsen i Dansk Evalueringsselskab (DES)

2011-2014 Underviser i "Kvalitetsudvikling på det sociale område", Master-uddannelsen i kvalitetsledelse, Syddansk Universitet

2010-2014 Planlægning og afholdelse afholdelse af Research Light-kurser i vidensbasering af socialfaglig praksis

2000-2001 Instruktør på grunduddannelsen, Psykologisk institut, Aarhus Universitet