Malene Thygesen

Malene Thygesen

Konsulent, Ph.d. i sundhedsvidenskab

+45 6150 7814

maletg@rm.dk

https://www.linkedin.com/in/malene-thygesen-528ab2/

Præsentation

Jeg har stor interesse for og erfaring med at arbejde med og kombinere data fra forskellige kilder f.eks. spørgeskemadata, registerdata fra Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen samt analyse af disse. Jeg har en Ph.d. i sundhedsvidenskab og har solid erfaring med rådgivning vedrørende epidemiologiske registerbaserede forskningsprojekter herunder studiedesign, analyse af data og formidling af resultaterne. Det interesserer og fascinerer mig, hvordan data kan benyttes i forskningsprojekter og og i forbindelse med kvalitetsudvikling af sundhedsvæsenet og dermed udnyttes til gavn for patienter og borgere.

Kompetenceprofil

  • Datamanagement
  • Statistik og analyse
  • Registerforskning
  • Epidemiologi

Publikationer

Social ulighed på kiropraktorområdet. Malene Thygesen:; Maria Louise Overgaard Svendsen; Karina Friis . DEFACTUM, 2023.

Er der sammenhæng mellem borgerens egenomsorg og livskvalitet og en forbedring af det fysiske funktionsniveau efter kommunal hjerterehabilitering? Malene Thygesen; Tina Veje Andersen; Berit Kjærside Nielsen; Hanne Søndergaard. DEFACTUM, 2023.

Ansættelser og projekterfaring

2021 Konsulent. DEFACTUM, Region Midtjylland

2017-2021 Ph.d. studerende, Center for Registerforskning og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

2013-2017 Datamanager, Center for Registerforskning, Aarhus Universitet

2007-2013 Fuldmægtig, Danmarks Statistik

Uddannelsesbaggrund

2021 Ph.d. Det sundhedsvidenskabelige fakultet, Aarhus Universitet

2007 Cand. Mag., Aarhus Universitet