Lisa Gregersen Østergaard

seniorforsker, ergoterapeut, cand.scient.san, ph.d.

+45 21452444

lisaoest@rm.dk

https://www.linkedin.com/in/lisa-gregersen-%C3%B8stergaard-b28a0a176/

Præsentation

Jeg er ansat som seniorforsker ved Folkesundhed og Rehabiliteringsforskning, DEFACTUM med opgaver knyttet til Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning. Jeg er uddannet ergoterapeut og har en sundhedsfaglig kandidat (2007) og en ph.d. (2014) fra Aarhus Universitet. I min forskning har jeg fokus på at udvikle rehabiliterende interventioner og evaluere både effekt og omkostningseffekt af disse interventioner. Jeg lægger vægt på en tæt klinisk forankring som en forudsætning for at udvikle viden der efterfølgende kan anvendes i klinisk praksis, hvis de viser sig at være effektive og omkostningseffektive. Jeg har erfaring med tværfaglige og tværsektorielle projekter der har til formål at forbedre funktionsevne og livskvalitet hos borgere med rehabiliteringsbehov efter kræft, hjertesygdom og lænderygsmerter. Jeg har 10 års erfaring som underviser på de sundhedsfaglige kandidatuddannelser ved Aarhus Universitet. Jeg underviser i rehabilitering, herunder metoder til at udvikle og evaluere rehabiliterende interventioner samt metoder til gennemførelse af økonomiske evalueringer og systematiske reviews. Derudover vejleder jeg kandidat- og ph.d.-studerende.

Kompetenceprofil

  • Projektledelse af tværprofessionelle og tværsektorielle forskningsprojekter
  • Udvikling af komplekse rehabiliterende interventioner
  • Effektevaluering af rehabiliterende interventioner
  • Økonomiske evalueringer
  • Systematiske reviews af målemetoder til at vurdere aktivitetudførelse og funktionsevne
  • Undervisning og vejledning af studerende på master og ph.d.-niveau
  • Vejledning af klinikere involveret i forskning

Publikationer

Use of paraffin instead of lukewarm water prior to hand exercises had no additional effect on hand mobility in patients with systemic sclerosis: A randomized clinical trial. Lola Q Kristensen, Lisa G Oestergaard, Karina Bovbjerg, Nanna Rolving, Klaus Søndergaard , Hand Therapy, 2019.

Ansættelser og projekterfaring

2020 Seniorforsker, Folkesundhed og Rehabiliteirngsforskning, DEFACTUM, Region Midtjylland

2019-2019 Lektor, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

2014-2019 Klinisk specialist, Fysio- og Ergoterapi, Aarhus Universitetshospital

2019-2019 Lektor, Forskningsinitiativet for Aktivitetsvidenskab og Ergoterapi, Foskningsenhed for Almen Praksis, Syddansk Universitet

2015-2018 Adjunkt, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

2007-2014 Forskningsansvarlig terapeut, Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen, Aarhus Universitetshospital

2002-2007 Ergoterapeut, Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen, Aarhus Sygehus

Uddannelsesbaggrund

2014 Ph.d., HEALTH, Aarhus Universitet;

2007 Cand.scient.san. ved den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Aarhus Universitet;

2002 Professionsbachelor i Ergoterapi, JCVU i Aarhus;

Kurser, konferencer m.m.

2018 Udviklingsforløb for ledere af forsknings- eller administrative enheder, Aarhus Universitet

2018 Supervision of PhD students

2017 OTIPM kursus med Ann Fisher, 31 maj – 2. juni, 2017, ViA University college, Aarhus

2016 Intervention Mapping Approach – a method for developing complex interventions, 4-8. Juli, 2016 Maastricht University, Holland

2016 Adjunktpædagogikum, Aarhus Universitet

2015 Practical use of multiple imputation, 23-24. juni 2015, Cambridge university, England

2014 Developing Complex Public Health Interventions, 23-24 juni, 2014, Cardiff University, England

2014 Evaluating Complex Public Health Interventions 25-27 juni, 2014, Cardiff University, England

Undervisning og anden særlig erfaring

2016-2020 Tværfaglig og Tværsektoriel Rehabilitering, Den Sundhedsvidenskablige kandidatuddannelse, Aarhus Universitet;