Lisa Gregersen Østergaard

Lisa Gregersen Østergaard

seniorforsker, cand.scient.san, ph.d., ergoterapeut

+45 2145 2444

lisaoest@rm.dk

https://pure.au.dk/portal/da/persons/lisa-gregersen-oestergaard(31740df5-16e4-4084-b0c5-2e1f0f00412f).html

Præsentation

Jeg er uddannet ergoterapeut, cand.scient.san og ph.d., og ansat som seniorforsker ved Folkesundhed og Rehabiliteringsforskning, DEFACTUM med opgaver knyttet til Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning. Min forskning har fokus på at udvikle rehabiliterende interventioner og evaluere både effekt og omkostningseffekt. For mig er tæt klinisk forankring en forudsætning for at udvikle ny viden der kan anvendes i klinisk praksis. Jeg har erfaring med tværfaglige og tværsektorielle projekter hvis formål var, at forbedre funktionsevne og livskvalitet hos borgere med rehabiliteringsbehov efter kræft, hjertesygdom, hjerneskade og lænderygsmerter. Jeg har 10 års erfaring som underviser ved Aarhus Universitet og vejleder kandidat- og ph.d.-studerende.

Kompetenceprofil

  • Projektledelse af tværprofessionelle og tværsektorielle forskningsprojekter
  • Udvikling af komplekse rehabiliterende interventioner
  • Effektevaluering af rehabiliterende interventioner
  • Økonomiske evalueringer
  • Systematiske reviews af målemetoder til at vurdere aktivitetudførelse og funktionsevne
  • Undervisning og vejledning af studerende på master og ph.d.-niveau
  • Vejledning af klinikere involveret i forskning

Publikationer

Case manager-assisted rehabilitation for lumbar spinal fusion patients: an economic evaluation alongside a randomized controlled trial with two-year follow-up. Lisa Gregersen Oestergaard, Finn Bjarke Christensen, Claus Vinther Nielsen, Cody Eric Bünger, Randi Holm, Peter Helmig og Rikke Søgaard. Clinical rehabilitation, 2020.

Does adding case management to standard rehabilitation affect functional ability, pain, or the rate of return to work after lumbar spinal fusion? A randomized controlled trial with two-year follow-up. Lisa Gregersen Oestergaard, Finn Bjarke Christensen, Cody Eric Bünger, Rikke Søgaard, Randi Holm, Peter Helmig and Claus Vinther Nielsen. Clinical rehabilitation, 2020.

Identifying elderly patients at risk of readmission after discharge from a short-stay unit in the emergency department using performance-based tests of daily activities. Louise Moeldrup Nielsen, Thomas Maribo, Hans Kirkegaard, Mette Kops Bjerregaard & Lisa Gregersen Oestergaard.. BMC Geriatrics, 2020.

Measurement Properties of Hand-held Dynamometry for Assessment of Shoulder Muscle Strength: A Systematic Review. Lotte Sørensen, Lisa Gregersen Oestergaard, Maurits van Tulder & Annemette Krintel Petersen. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 2020.

Measurement properties of isokinetic dynamometry for assessment of shoulder muscle strength: a systematic review. Lotte Sørensen, Lisa Gregersen Oestergaard, Maurits van Tulder & Annemette Krintel Petersen. British Journal of Sports Medicine, 2020.

Process evaluation of the Cancer Home-Life Intervention: What can we learn from it for future intervention studies? Karen la Cour, Lisa Gregersen Oestergaard, Åse Brandt, Sara Marie Hebsgaard Offersen, Line Lindahl-Jacobsen, Malcolm Cutchin & Marc Sampedro Pilegaard. Palliative Medicine, 2020.

Case manager-assisted rehabilitation for lumbar spinal fusion patients. An economic evaluation alongside a randomised clinical trial with two-years follow-up. Lisa Gregersen Oestergaard, Finn Bjarke Christensen, Claus Vinther Nielsen, Cody Eric Bünger, Randi Holm, Peter Helmig & Rikke Søgaard. Clinical Rehabilitation, 2020.

Use of paraffin instead of lukewarm water prior to hand exercises had no additional effect on hand mobility in patients with systemic sclerosis: A randomized clinical trial. Lola Q Kristensen, Lisa G Oestergaard, Karina Bovbjerg, Nanna Rolving, Klaus Søndergaard . Hand Therapy, 2019.

Ansættelser og projekterfaring

2020 Seniorforsker, Folkesundhed og Rehabiliteringsforskning, DEFACTUM, Region Midtjylland

2019-2019 Lektor, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

2014-2019 Klinisk specialist, Fysio- og Ergoterapi, Aarhus Universitetshospital

2019-2019 Lektor, Forskningsinitiativet for Aktivitetsvidenskab og Ergoterapi, Foskningsenhed for Almen Praksis, Syddansk Universitet

2015-2018 Adjunkt, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

2007-2014 Forskningsansvarlig terapeut, Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen, Aarhus Universitetshospital

2002-2007 Ergoterapeut, Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen, Aarhus Sygehus

Uddannelsesbaggrund

2014 Ph.d., HEALTH, Aarhus Universitet

2007 Cand.scient.san. ved den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Aarhus Universitet

2002 Professionsbachelor i Ergoterapi, JCVU i Aarhus

Kurser, konferencer m.m.

2018 Udviklingsforløb for ledere af forsknings- eller administrative enheder, Aarhus Universitet

2018 Supervision of PhD students

2017 OTIPM kursus med Ann Fisher, 31 maj – 2. juni, 2017, VIA University college, Aarhus

2016 Intervention Mapping Approach – a method for developing complex interventions, 4-8. Juli, 2016 Maastricht University, Holland

2016 Adjunktpædagogikum, Aarhus Universitet

2015 Practical use of multiple imputation, 23-24. juni 2015, Cambridge university, England

2014 Developing Complex Public Health Interventions, 23-24 juni, 2014, Cardiff University, England

2014 Evaluating Complex Public Health Interventions 25-27 juni, 2014, Cardiff University, England

Undervisning og anden særlig erfaring

2016-2020 Tværfaglig og Tværsektoriel Rehabilitering, Den Sundhedsvidenskablige kandidatuddannelse, Aarhus Universitet