Pelle Mortensen

Forskningsassistent, cand.scient.san.publ., fysioterapeut

+45 7841 4425

pelmor@rm.dk

Præsentation

Jeg er ansat som forskningsassistent og er primært beskæftiget med arbejdsopgaver som skal understøtte forskningen. Dertil agerer jeg bindeled mellem forskning og praksis, og arbejder med at fremfinde nye forskningspørgsmål udledt fra praksis. Endeligt servicerer jeg forskellige arbejdsgrupper.

Ansættelser og projekterfaring

2019 Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning - forskningsassistent

2017-2019 Sødisbakke - udviklingskonsulent

  • Analysearbejde med henblik på at afdække årsager til sygefravær. Udvikling og implementering af strategier og handlemodeller mhp. at fremme trivsel og nedbringe sygefravær.

2017-2017 Væksthuset, Den Erhvervsdrivende Fond - konsulent

  • At skabe mening, sammenhæng og fremdrift i ressourceforløbene med henblik på at hjælpe personer i retning af uddannelse og arbejde. At skabe match med virksomheder, socialpædagogiske tilbud, foreningsliv o. lign., hvor personen kan træne sociale, faglige og personlige færdigheder. At dokumentere og beskrive indsatser og effekter i de enkelte forløb

2011-2014 Quick Care - projektkonsulent

  • Afklaring af fysiske og psykosociale kompetencer hos sygemeldte borgere

Uddannelsesbaggrund

Fysioterapeut, cand. scient. san. publ.