Nanna Rolving

Nanna Rolving

Seniorforsker, cand.scient.san., ph.d., fysioterapeut

+45 4032 1618

nanras@rm.dk

http://pure.au.dk/portal/da/Nanna.Rolving@rm.dk

Præsentation

Mit primære forskningsområde er tværfaglig og tværsektoriel rehabilitering for borgere med rygsmerter. Jeg arbejder ud fra en praksisnær og anvendelsesorienteret tilgang, hvorfor jeg ofte bruger mere tid ude af huset end bag computeren. Af samme årsag ligger mine projekter både indenfor typerne praksisudvikling, kvalitetssikring og forskning, da der ofte vil være en glidende overgang mellem projekttyperne i det praksisnære samarbejde. Det er derfor også en bred vifte af metodiske tilgange der anvendes i projekterne, og ofte en kombination af kvantitative og kvalitative metoder. Jeg er derudover ansat som ekstern lektor ved Aarhus Universitet, hvor jeg både vejleder studerende ved den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, samt underviser på diverse valgfag på HEALTH. Ligeledes er jeg tilknyttet Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus som metodevejleder for bachelorstuderende.

Kompetenceprofil

  • Praksisnær, tværfaglig og tværsektoriel forskning og udvikling
  • Udvikling og evaluering af komplekse rehabiliteringsindsatser
  • Forskning indenfor rygsmerter på tværs af sundheds- og beskæftigelsesområdet, og i både primær og sekundær sektor
  • Forskning indenfor lunge-emboli med fokus på patient oplevede konsekvenser og rehabilitering
  • Undervisning og vejledning på sundhedsfaglig kandidatuddannelse og bacheloruddannelsen i fysioterapi

Ansættelser og projekterfaring

2018 Forsker, Folkesundhed og Rehabiliteringsforskning, DEFACTUM, Region Midtjylland

2016 Ekstern lektor, HEALTH, Aarhus Universitet

2015-2018 Forskningsansvarlig terapeut, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg

2011-2015 Ph.d. studerende, Fysioterapi- og Ergoterapi afdelingen, Aarhus Universitetshospital

Uddannelsesbaggrund

2015 Ph.d.

2011 Cand.scient.san.

2002 Professionsbachelor i fysioterapi

Kurser, konferencer m.m.

2020-2020 Adjunkt pædagogikum, Aarhus Universitet

2018-2018 Ph.d. supervisor kursus, Aarhus Universitet

2016-2016 Projektlederkursus, Region Midtjylland (10 ECTS)

Undervisning og anden særlig erfaring

2019-2019 Kursusansvarlig og primær underviser på valgfag (10 ECTS) "Rehabilitering - udfordringer og løsninger", HEALTH, Aarhus Universitet

2019-2020 Underviser på bachelorseminar "Arbejde, helbred og trivsel", HEALTH, Aarhus Universitet

2018 Medvejleder 2 ph.d.-studerende ved hhv. AU og KU

2016 Årligt 2 specialestuderende på cand.scient.san., AU

2011 Årligt 2-4 bachelorgrupper på Fysioterapiuddannelsen Aarhus