Maiken Bay Ravn

Forskningsassistent, cand.scient.san.publ.

+45 7841 4441

mairav@rm.dk

https://www.linkedin.com/in/maiken-bay-ravn-73088382/

Kompetenceprofil

 • Hjerterehabilitering
 • Undervisning
 • Systematiske litteratur review
 • Kvalitativ forskning

Publikationer

Borgere og brobyggeres oplevelser og erfaringer med Social Sundhed - Et kvalitativt pilotprojekt. Maiken Bay Ravn, Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning, DEFACTUM, 2020.

Ansættelser og projekterfaring

2017 DEFACTUM

 • Kommunal hjerterehabilitering - En analyse af frafald
 • Kvalitativ pilotprojekt for Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning

2017 REHPA

 • DEM-REHAB
 • Nationale kortlægning af specialiserede palliative indsatser
 • Nationale kortlægning af kommunale palliative indsatser
 • Metodekonsulent på Nationale Kliniske Retningslinjer
 • Nationale kortlægning af hjerterehabilitering

2016-2017 Aalborg Universitet

 • Kvalitativt forskningsprojekt
 • Vejledning af kandidatstunderende i Folkesundhedsvidenskab og bachelorstuderende i medicin og medicin med industriel specialisering

Uddannelsesbaggrund

2015 Kandidat i Folkesundhedsvidenskab

2013 Bachelor of Global Nutrition and Health

Kurser, konferencer m.m.

2017-2017 Conducting successful exams: Regulations and cases illustrating challenges and pitfalls, Aalborg Universitet

2017-2017 Course in writing grant proposals, Aalborg Universitet

2016-2016 Basic course in Problem Based Learning, the AAU-model, Aalborg Universitet (2 ECTS point)

2016-2016 Basic Course in University Pedagogy, Aalborg Universitet (2 ECTS point)

Undervisning og anden særlig erfaring

2019 Kursuskoordinator og underviser på "Rehabilitering", bacheloruddannelse i Folkesundhedsvidenskab, AU

2018 Interpretive Description journal Club, AU

2017 Kvalitativ journal club, AU

2016-2017 Vejledning af 1. og 2. semesterprojekter, kandidatstuderende i Folkesundhedsvidenskab, AAU

2016-2017 Vejledning af semesterprojekter, bachelorstuderende i medicin og medicin med industriel specialisering, AAU