Maiken Bay Ravn

Maiken Bay Ravn

Ph.d.-studerende, cand.scient.san.publ.

+45 7841 4441

mairav@rm.dk

https://www.linkedin.com/in/maiken-bay-ravn-73088382/

Præsentation

Mit ph.d.-projekt har fokus på hjerterehabilitering i overgangen mellem hospital og kommune, herunder de muligheder og udfordringer som borgerne møder. Jeg har en kandidatgrad i folkesundhedsvidenskab og har erfaring med en del forskellige forskningsprojekter på rehabiliteringsområdet. Særligt har jeg anvendt og videreudviklet mine metodiske kompetencer inden for litteratursøgning, udarbejdelse af spørgeskemaer og kvalitative metoder. Jeg har desuden været vejleder på semesterprojekter på kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab (AAU) og undervist bachelorstuderende i folkesundhedsvidenskab (AU).

Kompetenceprofil

 • Hjerterehabilitering
 • Undervisning
 • Systematiske litteratur review
 • Kvalitativ forskning

Publikationer

Socio-economic inequalities in fragility fracture incidence: a systematic review and meta-analysis of 61 observational studies. G. Valentin; M.B. Ravn; E.K. Jensen; K. Friis; A. Bhimjiyani; Y. Ben-Shlomo; A. Hartley; C.P. Nielsen; B. Langdahl; C.L. Gregson. Osteoporosis International, 2021.

Borgere og brobyggeres oplevelser og erfaringer med Social Sundhed - Et kvalitativt pilotprojekt. Maiken Bay Ravn. Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning, DEFACTUM, 2020.

Ansættelser og projekterfaring

2017 DEFACTUM

 • Kommunal hjerterehabilitering - En analyse af frafald
 • Kvalitativ pilotprojekt for Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning

2017-2020 REHPA

 • DEM-REHAB
 • Nationale kortlægning af specialiserede palliative indsatser
 • Nationale kortlægning af kommunale palliative indsatser
 • Metodekonsulent på Nationale Kliniske Retningslinjer
 • Nationale kortlægning af hjerterehabilitering

2016-2017 Aalborg Universitet

 • Kvalitativt forskningsprojekt
 • Vejledning af kandidatstunderende i Folkesundhedsvidenskab og bachelorstuderende i medicin og medicin med industriel specialisering

Uddannelsesbaggrund

2015 Kandidat i Folkesundhedsvidenskab

2013 Bachelor of Global Nutrition and Health

Kurser, konferencer m.m.

2017-2017 Conducting successful exams: Regulations and cases illustrating challenges and pitfalls, Aalborg Universitet

2017-2017 Course in writing grant proposals, Aalborg Universitet

2016-2016 Basic course in Problem Based Learning, the AAU-model, Aalborg Universitet (2 ECTS point)

2016-2016 Basic Course in University Pedagogy, Aalborg Universitet (2 ECTS point)

Undervisning og anden særlig erfaring

2019 Kursuskoordinator og underviser på "Rehabilitering", bacheloruddannelse i Folkesundhedsvidenskab, AU

2018 Interpretive Description journal Club, AU

2017 Kvalitativ journal club, AU

2016-2017 Vejledning af 1. og 2. semesterprojekter, kandidatstuderende i Folkesundhedsvidenskab, AAU

2016-2017 Vejledning af semesterprojekter, bachelorstuderende i medicin og medicin med industriel specialisering, AAU