Præsentation

Jeg arbejder som projektleder på et forskningsprojekt om kommunal hjerterehabilitering – et samarbejdsprojekt mellem ti kommuner i Region Midtjylland, Hjerteforeningen, REHPA - Videncenter for Rehabilitering og Palliation og DEFACTUM. Formålet med projektet er, at undersøge om omorganisering af hjerterehabilitering fase II fra hospital til kommunalt regi har indflydelse på kvalitet og resultat (effekt) af hjerterehabilitering. Projektet udspiller sig i Region Midtjylland, fordi samtlige kommuner i denne region – som de eneste i Danmark ind til videre – har overtaget fase II hjerterehabilitering fra hospitalerne den 1. januar 2017. Desuden arbejder jeg med patient-rapporterede oplysning i hjerterehabilitering. Derudover har jeg forskererfaring fra psykiatrien, almen praksis og somatikken, hvor jeg har arbejdet med emner som behandlingskvalitet og patienter med skizofreni, organisatoriske omorganiseringer i det akutte sundhedsvæsen i Region Midtjylland og systematik patientinvolvering på Aarhus Universitet (Det Brugerinddragende Hospital).

Kompetenceprofil

  • Projektledelse
  • Praksisnær forskning
  • Registerforskning
  • Undervisning og vejledning

Ansættelser og projekterfaring

2018 Ekstern lektor. Institut for Folkesundhed, Health, Aarhus Universitet

2017 Forsker. REHPA - Videncenter for Rehabilitering og Palliation (50 %), Region Syddanmark

  • Patient-rapporterede oplysninger hjerterehabilitering
  • Forsker i rehabliteringsgruppen

2017 Forsker. Folkesundhed og Rehabiliteringsforskning. DEFACTUM (50 %), Region Midtjylland

  • Projektleder, hjerterehabilitering
  • Projektleder, hjerterehabilitering. Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning

2016-2017 Forsker. Forskningsprogrammet patientinvolvering. Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

2016-2017 Censor. Censorformandskabet for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser

2015-2015 Ekstern underviser og vejleder, sygeplejerskeuddannelsen. Via University College, Aarhus

2011 Censor. Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen

2013-2015 Projektleder. Forskningsenheden for Almen Praksis. Aarhus Universitet

2008-2012 Ph.d-studerende i afdeling syd. Psykiatrien i Region Nordjylland

2002-2006 Sygeplejerske. Kirurgisk afdeling L 260, Århus Sygehus. THG

Uddannelsesbaggrund

2012 Phd. Institut for Klinisk Medicin. Aarhus Universitet

2008 Kandidat i Sundhedsvidenskab (Cand.scient.san). Aarhus Universitet

2002 Sygeplejerske. Via University College, Viborg

2001 Studieophold, Deakin University, Melbourne, Australien

Kurser, konferencer m.m.

2020-2020 Kursus i fundraising. Defactum. Region Midtjylland

2020-2020 Kursus sundhedsfaglig engelsk, niveau 2. Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling. Region Midtjylland

2018-2018 Process Evaluation of Complex Interventions

2017-2017 Ph.d. vejlederkursus, superversion af ph.d.-studerende. Aarhus Universitet

2017-2017 Kursus i problem-based learning som aktiverende undervisning. Aarhus Universitet

2016-2016 Udvidet kursus i Blackboard. Aarhus Universitet

2016-2016 Kursus i brug af Mentimeter i undervisning. Aarhus Universitet

2016-2016 Workshop i at modtage feedback. Aarhus Universitet

2016-2016 Workshop i mundtlig eksamen. Aarhus Universitet

2014-2015 Universitetspædagogik (adjunktpædagogikum). Aarhus Universitet

2014-2014 Projektlederuddannelsen ved Implement Consulting Group. Aarhus Universitet

2011-2011 Harvard School of Public Health. Elements Epidemiologic Research

2011-2011 Harvard School of Public Health, Improving Quality in Health Care

2010-2010 Berlin School of Public Health, Advanced Epidemiologic Methods

Undervisning og anden særlig erfaring

2020-2020 Vejleder for 1-års studerende, sundhedsfaglige kandidatuddannelsen. Aarhus Universitet

2016-2016 Valgfag borger- og patientinvolvering. Kandidatstuderende. Aarhus Universitet