Stina Juel Lanken

Konsulent, cand.cur., sygeplejerske

+45 2516 3290

stilan@rm.dk

https://www.linkedin.com/in/stina-juel-lanken-b496ab89/

Præsentation

Jeg har omfattende erfaring som projektleder for kvalitetsudviklingsprojekter på social- og sundhedsområdet. Herunder bl.a. udvikling af kvalitetsudviklingskoncepter og gennemførelse af pilottests. Jeg har desuden erfaring med projektstyring og organisering af evaluerings- og dokumentationsarbejde på det social- og sundhedsfaglige område, og har indgående erfaring med metoden casebaseret audit og journalaudits. Min baggrund som sygeplejerske giver et naturligt fagligt indblik i social- og sundhedsfaglige udfordringer.

Kompetenceprofil

 • Projektledelse
 • Kvalitetsudvikling og forbedringsarbejde indenfor socialområdet, psykiatri og somatik
 • Kvalitative metoder som interview og observation
 • Casebaseret audit og journalaudit
 • Rådgivning og processtøtte til implementering

Publikationer

Kvalitativ evaluering af de ambulante døgnpladser i Psykiatrien i Nordvest. Marianne S. Balleby; Stina Juel Lanken , DEFACTUM, 2020.

Anbefalinger til nedbringelse af bæltefikseringer i somatiske akutafdelinger. Marianne S. Balleby og Stina Juel Lanken, DEFACTUM, 2018.

Ansættelser og projekterfaring

2017-2020 Konsulent, DEFACTUM, Region Midtjylland

 • Kortlægning – indsatser mod selvskade og spiseforstyrrelser
 • Sekretariatsbetjening af Temagruppen for Kvalitet
 • Kvalitativ evaluering af Psykiatrien i Nordvest
 • Organisationsanalyse Fælles visitation i Randersklyngen og Midtklyngen
 • Auditundersøgelse af somatisk tvang, Bæltefikseringer i somatiske akutafdelinger i 2017
 • Projektleder, Ekstern evaluering, Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

2013-2017 Seniorkonsulent, Institut for Kvalitet og akkreditering i sundhedsvæsenet (IKAS)

 • Projektleder, udvikling af standarder, pilottest og udvikling af akkrediteringskoncept til Tandlægepraksis
 • Rådgiver og implementeringstøtte for privathospitaler i kvalitetsarbejde vedrørende Den Dansk Kvalitetsmodel (psykiatri og somatik)
 • Projektleder udvikling af akkrediteringstandarder til Sørlandet Sykehus (Norsk psykiatri)
 • Projektleder, udvikling af standarder, pilottest og udvikling af akkrediteringskoncept til Fodterapeutpraksis
 • Projektleder, udvikling af standarder, pilottest og udvikling af akkrediteringskoncept til Fysioterapeutpraksis
 • Projektleder, udvikling af standarder, pilottest og udvikling af akkrediteringskoncept til Kiropraktorpraksis

2010-2013 Sygeplejerske, apopleksiafsnit F2, Aarhus Universitetshospital

 • Trombolysesygeplejerske

2008-2008 Sygeplejerske, Cambridge University Hospitals, UK

 • Neurorehabiliterende sygepleje

2006-2008 Sygeplejerske, Hammel Neurocenter, afdeling H11

 • Sygeplejeansvarlig for projekt om rehabiliteringstilbud til patienter efter tumoroperation
 • Neurorehabiliterende sygepleje

2006-2007 Sygeplejerske, Brædstrup Sygehus, medicinsk afdeling A1

Uddannelsesbaggrund

2018 Forbedringsvejleder, forbedringsvejlederuddannelsen, DEFACTUM, Region Midtjylland

2015 Projektlederuddannelse, Syddansk Universitet

2011 Cand. cur., Institut for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet

2006 Professionsbachelor i sygepleje, Vejle Sygeplejeskole

Kurser, konferencer m.m.

2019-2019 DSKS årsmøde, Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren

2019-2019 Patientsikkerhedskonferencen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

2018-2018 Temadag om patientsikkerhed på bosteder, Styrelsen for Patientsikkerhed

2018-2018 Breakthrough Collaborative, kursus i gennembrudsmetoden, 3 dages kursus i IHI Boston, Massachusetts

2018-2018 Patientsikkerhedskonferencen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

2017-2017 Konference, IHI, International Forum on Quality and Safety in Healthcare, London

2017-2017 DSKS årsmøde, Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren

2016-2016 DSKS årsmøde, Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren

2015-2015 Patientsikkerhedskonferencen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

2015-2015 DSKS årsmøde, Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren

2014-2014 Kvalitetsdag, Center for Kvalitet, Region Syddanmark

2013-2013 Konference, ISQua, Edinburg

Undervisning og anden særlig erfaring

2016-2016 Kurser for HK, undervist i introduktion til DDKM (akkreditering)

2015-2017 Undervist i kurser om kvalitetsmålinger og kvalitetsforbedring i DDKM (Akkreditering)

2013-2017 Undervist i Introduktionskurser i Akkreditering (DDKM)

2011-2011 Social og Sundhedsskolen Aarhus, undervist i faget sygepleje