Stina Juel Lanken

Konsulent , Cand.cur., sygeplejerske

+45 2516 3290

stilan@rm.dk

https://www.linkedin.com/in/stina-juel-lanken-b496ab89/

Præsentation

Stina har omfattende erfaring som projektleder for kvalitetsudviklingsprojekter i sundhedsvæsenet. Herunder bl.a. udvikling af akkrediteringsstandarder og gennemførelse af pilottest af akkrediteringskoncepter. Stina har rådgivet og undervist i elementer af Den Danske Kvalitet Model og har været implementeringsstøtte for en lang række sundhedsfaglige faggrupper. Stina er uddannet forbedringsvejleder og har indgående kendskab til Forbedringsmetoden/Model for Improvement, som er en del af den politiske kvalitetsdagsorden på sundhedsområdet. Stina har med sin baggrund som sygeplejerske, et fagligt indblik i sundhedsfaglige udfordringer. Stina har indgående erfaring med metoden casebaseret audit, journalaudits fra projekter på det social- og sundhedsfaglige område med afsæt i kvalitative data og dataindsamlingsmetoder. Stina sekretariatsbetjener Dansk kvalitetsmodel på det sociale område og er projektleder for ekstern evaluering på regionale tilbud og har således indgående kendskab til kvalitetsarbejdet på sociale tilbud. Stina har desuden erfaring med politisk og strategisk arbejde, herunder samarbejde og netværksdannelse med styregrupper, bestyrelser og faglige organisationer.

Kompetenceprofil

 • Projektledelse af udviklingsprojekter
 • Rådgivning og processtøtte til implementering
 • Kvalitetsudvikling og forbedringsarbejde i sundhedsvæsnet
 • Facilitering af workshops
 • Undervisning i kvalitetsudviklingsmetoder
 • Casebaseret audit
 • Journalaudit

Publikationer

Anbefalinger til nedbringelse af bæltefikseringer i somatiske akutafdelinger.   Marianne S. Balleby og Stina Juel Lanken DEFACTUM, 2018 , Side. 20 sider.

Ansættelser og projekterfaring

2017-2019 Konsulent, DEFACTUM, Region Midtjylland

 • Organisationsanalyse Fælles visitation i Randersklyngen og Midtklyngen
 • Auditundersøgelse af somatisk tvang, Bæltefikseringer i somatiske akutafdelinger i 2017
 • Sekretariatsbetjening af Dansk Kvalitetsmodel på det Sociale område, Ekstern evaluering.

2013-2017 Seniorkonsulent, Institut for Kvalitet og akkreditering i sundhedsvæsenet (IKAS)

 • Rådgiver DDKM Privathospitaler
 • Projektleder DDKM Sørlandet Sykehus
 • Projektleder DDKM for Fodterapeuter
 • Projektleder DDKM for Fysioterapeuter
 • Projektleder DDKM for Kiropraktorer

2010-2013 Sygeplejerske, apopleksiafsnit F2, Aarhus Universitetshospital

 • Trombolysesygeplejerske

2008-2008 Sygeplejerske, Cambridge University Hospitals, UK

 • Neurorehabiliterende sygepleje

2006-2008 Sygeplejerske, Hammel Neurocenter, afdeling H11

 • Sygeplejeansvarlig for projekt om rehabiliteringstilbud til patienter efter tumoroperation
 • Neurorehabiliterende sygepleje

2006-2007 Sygeplejerske, Brædstrup Sygehus, medicinsk afdeling A1

Uddannelsebaggrund

2011 Cand. cur., Institut for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet

2006 Professionsbachelor i sygepleje, Vejle Sygeplejeskole

Kurser, konferencer m.m.

2019-2019 DSKS årsmøde, Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren

2018-2018 Temadag om patientsikkerhed på bosteder, Styrelsen for Patientsikkerhed

2018-2018 Forbedringsvejleder, forbedringsvejlederuddannelsen, DEFACTUM, Region Midtjylland

2018-2018 Breakthrough Collaborative, kursus i gennembrudsmetoden, 3 dages kursus i IHI Boston, Massachusetts

2018-2018 Patientsikkerhedskonferencen, Dansk selskab for patientsikkerhed

2017-2017 Konference, IHI, International Forum on Quality and Safety in Healthcare, London

2017-2017 DSKS årsmøde, Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren

2016-2016 DSKS årsmøde, Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren

2015-2015 Projektlederkursus (SDU)

2015-2015 Patientsikkerhedskonferencen, dansk selskab for patientsikkerhed

2015-2015 DSKS årsmøde, Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren

2014-2014 Kvalitetsdag, Center for Kvalitet, Region Syddanmark

2013-2013 Konference, ISQua, Edinburg

Undervisning og anden særlig erfaring

2016-2016 Kurser for HK, undervist i introduktion til DDKM (akkreditering)

2015-2017 Undervist i kurser om kvalitetsmålinger og kvalitetsforbedring i DDKM (Akkreditering)

2013-2017 Undervist i Introduktionskurser i Akkreditering (DDKM)

2011-2011 Social og Sundhedsskolen Aarhus, undervist i faget sygepleje