Birgitte Bitsch Gadager

Birgitte Bitsch Gadager

Forskningsassistent, cand.scient.san., fysioterapeut

+45 2388 2280

birbit@rm.dk

Præsentation

Jeg arbejder med forskning inden for hjerterehabilitering og har særlig interesse for borgere i hjerterehabilitering, der lever med flere sygdomme. Mit ph.d.-projekt fokuserer specifikt på gruppen af borgere, der lever med både hjertesygdom og diabetes. Jeg har erfaring med kvantitativ dataindsamling og analyse og interesserer mig særligt for brobygning mellem praksis og forskning. Jeg er uddannet fysioterapeut og har erfaring inden for kommunal hverdagsrehabilitering. Siden har jeg taget den sundhedsfaglige kandidatuddannelse med specielt fokus på udvikling og evaluering af rehabilitering.

Kompetenceprofil

 • Dataindsamling og analyse i kvantitative studier
 • Vejledning i projektopgaver
 • Undervisning inden for hjerterehabilitering og tilbagevenden til arbejde, kroniske sygdomme og forløbsprogrammer, udfordringer i tværfaglig og tværsektoriel rehabilitering.
 • Planlægning af registerbaserede studier
 • Erfaring med udarbejdelse af systematisk review

Publikationer

Effect of the patient education - Learning and coping strategies - in cardiac rehabilitation on return to work at one year: a randomised controlled trial (LC-REHAB) Birgitte Laier Bitsch1, Claus Vinther Nielsen, Christina Malmose Stapelfeldt and Vibeke Lynggaard. BMC Cardiovasc Disord, 2018.

Ansættelser og projekterfaring

2019 Ph.d.-studerende, Center for Praksisnær rehabiliteringsforskning (CePR),

 • Projektleder på systematisk review og registerbaserede litteraturstudier
 • Undervisning og vejledning på de sundhedsvidenskabelige uddannelser

2017-2019 Forskningsassistent, Center for Praksisnær rehabiliteringsforskning (CePR),

 • Facilitering af processer i forbindelse med opstart af centret
 • Sekretariatsopgaver
 • Koordinering af seminarer og temadage
 • Samarbejde med midtjyske kommuner om dataindsamling af kvantitative data i forbindelse med kommunal hjerterehabilitering (vikariende projektleder, 2019)

2016-2017 Studenterstudievejleder på Health, Aarhus Universitet

 • Vejledning af studerende på de sundhedsvidenskabelige uddannelser på Aarhus Universitet

2013-2015 Fysioterapeut, Sundhedsenheden, Aarhus Kommune

 • Tværfaglig og tværsektoriel samarbejde
 • Udfører af hverdagsrehabilitering

Uddannelsesbaggrund

2017 Cand.scient.san. fra Aarhus Universitet

2013 Professionsbachelor i fysioterapi fra VIA University College

Kurser, konferencer m.m.

2020 PhD Day 2020, Aarhus Universitet

2019 Responsible Conduct of Research

2019 Synthesising Evidence: Meta-Analyses and Systematic Reviews

2019 GRASPH Summer School

2018 Danske Fysioterapeuters fagkongres, posterpræsentation

Undervisning og anden særlig erfaring

2020 : Undervisning: ”Kroniske sygdomme og forløbsprogammer”, Bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab, 4. semester, Aarhus Universitet

2019-2020 Vejledning: ”Introduktion til Sundhedsvidenskabelig Forskning” ” Sundhedsvidenskabelig projektopgave” 1.-2. semester, Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse

2019-2020 Undervisning: ”Udfordringer i tværfaglig og tværsektoriel undervisning”, Rehabiliteringslinjen, Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, 3.semester, Aarhus Universitet

2019-2020 Undervisning: ”Hjerterehabilitering og tilbagevenden til arbejde”, Folkesundhedsvidenskab, Bachelorseminar, 6. semester, Aarhus Universitet

2019 Tovholder for Journal Club ”Rehabilitering, arbejdsfastholdelse, og klinisk socialmedicin”