Henriette Qvist

Henriette Qvist

Udviklings- og konsulentchef, cand.scient.pol.

+45 2341 1223

henqvs@rm.dk

Præsentation

Ledelse af kvalitetsprojekter på sundhedsområdet, herunder i psykiatrien, og på det sociale område, herunder i socialpykiatrien, i såvel regioner som kommuner og med sigte på både børn, unge og voksne. Indgående viden om det specialiserede sociale område, herunder med projektudvikling i forhold til optimal ressourceudnyttelse. Omfattende viden om modeludvikling.

Kompetenceprofil

  • Ledelse af kvalietsudviklingsprojekter på social- og sundhedsområdet
  • Organisatoriske processer, politiske systemer og organisationer
  • Forbedringsprojekter på social- og sundhedsområdet
  • Innovation og metodeudvikling på det specialiserede socialområde og sundhedsområdet
  • Kvalitetsudviklingsprocesser på det kommunale og regionale socialområde og sundhedsområde
  • Udvikling af dokumentationsprogrammer
  • Sekretariatsledelse i større politiske organisationer

Ansættelser og projekterfaring

2011 Udviklingschef, DEFACTUM, Region Midtjylland

2008-2011 Kontorchef, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

2007-2008 Sekretariatsleder, Center for Kvalitetsudvikling

2004-2007 Chef for ministersekretariatet, Socialministeriet

2001-2004 Ministersekretær, Økonomi- og Erhvervsministeriet

2001-2001 Ministersekretær, By- og Boligministeriet

1998-2001 Fuldmægtig, By- og Boligministeriet

Uddannelsesbaggrund

1998 Cand.scient.pol., Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

1997 Ulandslære, tværfagligt studie, Århus Universitet

1997 European Politics, Leicester University, England

1991 Etnografi, Århus Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2019 IHI-konference, Glasgow

2017-2018 Alkymisten, Morgendagens topledere, Region Midtjylland og Region Nordjylland

2017 IHI-konference, London

2016 European Social Network konference, Den Haag

2016 IHI-konference, Gôteborg

2016 IHI-konference, Orlando

2015-2016 Systemisk leder- og konsulentuddannelse, MacMann Berg

2014 Blue Prints konference, Denver

2014 Involve-konference, NHS, Birmingham

2013 ISQua-konference, Edinburgh, oplæg om brugerinddragelse i Danmark

2012-2013 Executive Leadership Training, Green Andersen

2012 MST-konference, Charleston

2012 Blue Prints konference, Houston

2011 MST-konference Charleston

2011 European Social Network Conference, Warszawa

2010 ISQua-konference, Paris, poster presentation om SIP

2010 European Social Network Conference, Barcelona, præsentation af de sociale indikatorprogrammer (SIP)

2009 ISQua-konference, Dublin, oplæg om Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

2008 ISQua-konference, København

1998-2001 Forhandlingsteknik, projektledelse, pressehåndtering, lovteknik

1996-1997 Cambridge Certificate of Proficiency in English

Undervisning og anden særlig erfaring

2011 Kvalitetsudvikling på det sociale område, modul på master-udd., Syddansk Universitet