Jens T. Hørlück

Cand.scient.pol.

+45 2170 2841

jehoeje@rm.dk

Præsentation

Omfattende erfaring med udbredelse af brug af data i kvalitetsudvikling, herunder udvælgelse af indikatorer og brug af statistisk proces kontrol. Har haft en central rolle i udviklingen af redskaber til måling af patientinddragelse. Stor erfaring i, hvordan man måler patientinvolvering med spørgeskemaer, både de aspekter der relaterer sig til spørgsmålsformulering, men også de logistiske og praktiske udfordringer, der opstår. Omfattende erfaring med surveyundersøgelser. Herunder udvikling af spørgeskemaer og koncepter således at disse at disse er skræddersyet til målgruppens specifikke behov. Disse målgrupper dækker et bredt spektrum: blandt andet psykisk syge, misbrugere, somatiske patienter, læger, sygeplejersker osv. Har taget Journalisthøjskolens tillægsuddannelse i faglig formidling og har en stor interesse for formidling af kvantitative data. Sidder i DEFACTUM's faglige web-redaktion og har desuden erfaring fra rapporter, informationsmateriale og afholdelse af workshops.

Kompetenceprofil

 • Kvalitetsudvikling i sunehedsvæsenet
 • Statistisk proces kontrol
 • Dataunderstøttelse af forbedringsarbejde
 • Formidling af kvantitative data
 • Surveyundersøgelse: Konceptudvikling, indsamling og rapportering
 • Formidling
 • Kvantitativ dataanalyse
 • Rapportering
 • Datahåndtering

Publikationer

LUP Somatik 2016.   Simone Witzel; Jens T. Hørlück; Dorte Brandt Svendstrup; Torben Holm; Sara Flensborg Hansen DEFACTUM, 2017 .

LUP Somatik 2015.   Simone Witzel; Jens Thusgaard Hørlück; Jon Hadsund; Dorte Brandt Svendstrup CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2016 .

LUP Somatik 2014.   Simone Witzel; Jens Thusgård Hørlück; Jon Hadsund; Dorte Brandt Svendstrup CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015 .

LUP Psykiatri 2014.   Gitte Dahl; Jens T. Hørlück CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015 .

LUP Somatik 2013.   Simone Witzel; Jens Thusgård Hørlück; Jon Hadsund CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014 .

LUP Psykiatri 2013.   Gitte Dahl; Jens T. Hørlück; Dorte Brandt Svendstrup CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014 .

LUP Somatik 2012.   Simone Witzel; Jens Thusgård Hørlück; Jon Hadsund CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013 .

Ansættelser og projekterfaring

2018 Chefkonsulent

2016-2017 Specialkonsulent - DEFACTUM, Region Midtjylland

 • Barometerundersøgelse af undersøgelse af sundhedsprofessionelles holdning til inddragelse
 • Sparring til kvalitetsudviklingsprojekter: dataudvælgelse, udtræk, indsamling og brug af statistisk proces kontrol.
 • Sparring til kvalitetsudviklings­ og forskningsprojekter der vil indsamle data med web­survey.
 • Udvikling af redskaber til indsamling af patientintilfredshed (infomateriale, logistik, arbejdsgange etc.)
 • Udvikling af måleredskager til at måle patientinvolvering

2011-2016 Konsulent - CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Brugeroplevet kvalitet hos tandlægen
 • Analyser af LUP-undersøgelser
 • Ad­hoc statistiske analyser, fremlægning og visualisering

2007-2011 Konsulent - Center For Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Pilot projekt: løbende undersøgelser på onkologisk afdeling
 • Patientientoplevet kvalitet på Hammel Neurocenter
 • Patientoplevet kvalitet blandt tandlægepatienter
 • DANPEP - Patientoplevel kvalitet hos praktiserende læger
 • Brugerundersøgelse blandt vagtlæger
 • Brugernes oplevelse af den Elektroniske Patienjournal
 • RapportGenerator udvikling
 • Brugeroplevet kvalitet på socialområdet i Aarhus kommune
 • Evaluering af citrix brugere
 • Regional Rappportering af landsdækkende patientilfredshedsundersøgelser

Uddannelsebaggrund

2012 Epidemiologi og biostatistik, Modul 2 fra Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse

2007 Kandidat i Statskundskab - Aarhus Universitet

2006 Tillægsuddannelse i faglig formidling - Danmaks medie- og journalisthøjskole

2000 Matematisk Studentereksamen - Midtfyns Gymnasium

Kurser, konferencer m.m.

2017-2017 Masterclass i statistisk proces kontrol ned R

2017-2017 International Forum on Quality and Safety in Healthcare

2016-2016 Show me the numbers - kursus i visualisering af data

2014-2014 Introduction to datascience ­ University of Washington (online kursus)

2010-2010 Excel VBA - Afholdt af EDBGRUPPEN

2010-2010 SAS Enterprise Guide - Internt Afholdt

2009-2009 International Forum on Quality and Safety in Health Care

2009-2012 Diverse survey-konferencer - Selskab for surveyforskning

2009-2009 SQL -programmering - Internt afholdt

2008-2008 Dansk Evalueringsselskab - Årsmøde

2008-2008 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedsvæsenet - Årsmøde

Undervisning og anden særlig erfaring

2017-2017 Stastistisk proces kontrol i praksis

2017-2017 Data i forbedringsledelse

2017-2017 Måling af patientinddragelse