Klaus Nordentoft Lemvigh

Klaus Nordentoft Lemvigh

Sundhedsfaglig konsulent, cand.scient.san

+45 2939 8427

klalem@rm.dk

https://www.linkedin.com/in/klausnordentoftlemvigh/

Præsentation

Som projektleder på forskelligartede evaluerings- og kvalitetsudviklingsprojekter er jeg stærkt optaget af, at projekterne skal skabe værdi for slutbrugerne - og af at genere viden, som kan skabe en bedre indsats for borgerne, i samarbejde med borgere og medarbejdere. De seneste år har jeg særligt arbejdet med monitoreringsopgaver med afsæt i registerdata og i etablering af ny-registreringer, herunder især HjerteKom. Jeg har herforuden stor erfaring inden for brugertilpassede spørgeskemaundersøgelser, databehandling, rapportering og resultatformidling. Med min kvantitative baggrund har jeg solidt kendskab til forskellige statistiske metoder til analyse af registerdata såvel som spørgeskemadata. Endvidere har jeg flere års erfaring i at formidle viden, herunder at holde præsentationer ved konferencer, workshops og seminarer samt undervise sundhedsprofessionelle på både diplom- og kandidatniveau..

Kompetenceprofil

 • Monitorering og indikatorudvikling
 • Rehabilitering inden for kronikerområdet
 • Konstruering af spørgeskemaundersøgelser
 • Kvantitative analyser
 • Datamanagement
 • Undervisning i rehabilitering og kroniske sygdomme
 • Juridisk bistand

Publikationer

Publikationsliste nedenfor er publikationer udgivet i DEFACTUM regi.

DEFACTUM publikationer

Forarbejde til kvalitetsmonitorering af kommunal rehabilitering. Tina Veje Andersen; Marie Louise Overgaard Svendsen; Klaus Nordentoft Lemvigh; Hanne Søndergaard. DEFACTUM, 2021.

HjerteKom. Hanne Søndergaard; Klaus Nordentoft Lemvigh. DEFACTUM, 2020.

MoEva - Monitorering og Evaluering af Patientuddannelser. Hanne Søndergaard; Klaus Nordentoft Lemvigh. DEFACTUM, 2020.

Opgørelse af kommunale hjerterehabiliteringsindikatorer. Rapportering af data fra kommuner i den midtjyske region for perioden 1. januar 2019 til den 31. december 2019. Tina Veje Andersen; Klaus Nordentoft Lemvigh; Hanne Søndergaard. DEFACTUM, 2020.

Opgørelse af kommunale hjerterehabiliteringsindikatorer. Rapportering af data fra HjerteKomMidt i den midtjyske region for perioden 1. januar 2018 til den 31. december 2018. Hanne Søndergaard; Tina Veje Andersen; Klaus Nordentoft Lemvigh. DEFACTUM, 2019.

Kortlægning af kvalitetsindikatorer for kommunal rehabilitering. Marie Louise Overgaard Svendsen, Klaus Nordentoft Lemvigh, Hanne Søndergaard. DEFACTUM, 2019.

Undersøgelse blandt de borgere, der bliver visiteret til Hastegrad E ved opkald til 1-1-2 i Region Midtjylland. Pernille Bjørnholt Nielsen; Klaus Nordentoft Lemvigh. DEFACTUM, 2019.

Opgørelse af kommunale hjerterehabiliteringsindikatorer. Rapportering af data fra HjerteKomMidt databasen i den midtjyske region for perioden 1. januar 2017 til den 31. december 2017. Hanne Søndergaard; Tina Veje Andersen; Klaus Nordentoft Lemvigh. DEFACTUM, 2018.

Ansættelser og projekterfaring

2015 Sundhedsfaglig konsulent

 • Patienttilfredshedsundersøgelse på røntgenafdelinger i Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Sydjylland
 • Undersøgelse blandt de borgere der bliver visiteret til Hastegrad E ved opkald til 1-1-2 i Region MIdtjylland
 • Kortlægning af kvalitetsindikatorer for kommunal rehabilitering
 • Undersøgelse blandt de borgere, der bliver visiteret til Hastegrad E ved opkald til 1-1-2 i Region Midtjylland
 • Gravide og trivsel
 • Brugertilfredshed af E-patienter i Region Midtjylland
 • MoEva – Monitorering og evaluering af patientuddannelse
 • Scanning af gravide - FØTO PROM. Validering af spørgsmål, opsætning af spørgeskema
 • Kommunal hjerterehabilitering i den Midtjyske Region
 • Hvordan har du det undersøgelsen 2017. Udsendelse og opsætning af spørgeskema
 • Gebyr ved udeblivelser
 • Ny Styring i et patientperspektiv. Udsendelse og opsætning af spørgeskema

Uddannelsesbaggrund

2010 Sundhedsfaglig kandidatudannelse, cand.scient.san, Aarhus Universitet

2006 Bachelor fysioterapi

Kurser, konferencer m.m.

2021-2021 KL Sundhedskonference

2020-2020 Region Midtjyllands Projektlederuddannelse

2020-2020 KL Sundhedskonference

2019-2019 Folkesundhedsdage

2018-2018 KL Sundhedskonference

2018-2018 5th Nordic Research Network for Safety and Quality in Healthcare

2017-2017 Flowskrivning – Skriv effektivt, skriv med glæde

2017-2017 GCP kursus for sundhedspersonale, afholdt af GCP-enheden Aalborg & Aarhus Universitetshospitaler

2017-2017 DSKS årsmøde. Det nye kvalitetsprogram i sundhedsvæsenet

2016-2016 Tableau, datapræsentation

2016-2016 Excel ”Tips og Tricks” øvede brugere