Klaus Nordentoft Lemvigh

Sundhedsfaglig konsulent , Cand.Scient.San

+45 2939 8427

klalem@rm.dk

https://www.linkedin.com/in/klausnordentoftlemvigh/

Præsentation

Klaus har solid erfaring med at tilrettelægge, gennemføre og afrapportere kvalitets- og udviklingsprojekter inden for rehabiliterings- og kronikerområdet. Har særligt de seneste år arbejdet med monitoreringsopgaver med afsæt i registerdata og i etablering af ny-registreringer, herunder især HjerteKomMidt. Har herforuden særlig erfaring inden for brugertilpassede spørgeskemaundersøgelser, databehandling, rapportering og resultatformidling. Kvantitativ baggrund med et solidt kendskab til forskellige statistiske metoder til analyse af registerdata såvel som spørgeskemadata. Klinisk erfaring inden i arbejde med privatsektoren.

Kompetenceprofil

 • Datamanagement
 • Solid erfaring med monitorering af kommunale forløbsprogrammer
 • Surveyundersøgelse: oprettelse og rapportering
 • Bred erfaring med design, gennemførelse og formidling af kvantitative undersøgelser
 • Solidt kendskab til statistiske metoder
 • Juridisk bistand

Publikationer

Opgørelse af kommunale hjerterehabiliteringsindikatorer. Rapportering af data fra HjerteKomMidt databasen i den midtjyske region for perioden 1. januar 2017 til den 31. december 2017.   Hanne Søndergaard; Tina Veje Andersen; Klaus Nordentoft Lemvigh DEFACTUM, 2018 , Side. 38 sider.

Opgørelse af kommunale hjerterehabiliteringsindikatorer. Rapportering af data fra HjerteKomMidt i den midtjyske region for perioden 1. januar 2018 til den 31. december 2018.   Hanne Søndergaard; Tina Veje Andersen; Klaus Nordentoft Lemvigh DEFACTUM, 2019 , Side. 32 sider.

Kortlægning af kvalitetsindikatorer for kommunal rehabilitering.   Marie Louise Overgaard Svendsen, Klaus Nordentoft Lemvigh, Hanne Søndergaard DEFACTUM, 2019 , Side. 48 sider.

Ansættelser og projekterfaring

2015 Sundhedsfaglig konsulent

 • Kortlægning af kvalitetsindikatorer for kommunal rehabilitering
 • Undersøgelse blandt de borgere, der bliver visiteret til Hastegrad E ved opkald til 1-1-2 i Region Midtjylland
 • Gravide og trivsel
 • Brugertilfredshed af E-patienter i Region Midtjylland
 • MoEva – Monitorering og evaluering af patientuddannelse
 • Scanning af gravide - FØTO PROM. Validering af spørgsmål, opsætning af spørgeskema
 • Kommunal hjerterehabilitering i den Midtjyske Region
 • Hvordan har du det undersøgelsen 2017. Udsendelse og opsætning af spørgeskema
 • Gebyr ved udeblivelser
 • Ny Styring i et patientperspektiv. Udsendelse og opsætning af spørgeskema

Uddannelsebaggrund

2010 Sundhedsfaglig kandidatudannelse, cand.scient.san, Aarhus Universitet

2006 Bachelor fysioterapi

Kurser, konferencer m.m.

2018-2018 KL Sundhedskonference

2018-2018 5th Nordic Research Network for Safety and Quality in Healthcare

2017-2017 Flowskrivning – Skriv effektivt, skriv med glæde

2017-2017 GCP kursus for sundhedspersonale, afholdt af GCP-enheden Aalborg & Aarhus Universitetshospitaler

2017-2017 DSKS årsmøde. Det nye kvalitetsprogram i sundhedsvæsenet

2016-2016 Tableau, datapræsentation

2016-2016 Excel ”Tips og Tricks” øvede brugere