Merete Tonnesen

Merete Tonnesen

Projekt- og udviklingskonsulent, mag.art. i etnografi og socialantropologi

+45 2361 7480

ington@rm.dk

https://dk.linkedin.com/pub/merete-tonnesen/6/804/955

Præsentation

En rød tråd gennem mit arbejdsliv er rehabilitering - hvordan mennesker kommer videre efter sygdom, funktionsnedsættelse kriser og krig. Arbejdsfelterne inkluderer sundhedsområdet, beskæftigelses- og socialområdet, samt integrationsområdet. Jeg forsker i mål og håb i rehabiliteringsforløb, i ph.d. projektet: Goals on the Move. An anthropological study exploring how rehabilitation goals are set, negotiated, shared and transformed by patients and professionals (2018-2021).

Kompetenceprofil

  • Målsætning i rehabilitering som særligt kompetencefelt
  • Bredt kendskab til rehabiliteringsområdet, særligt den kommunale del, herunder hverdagsrehabilitering, neurorehabilitering og rehabilitering af traumatiserede flygtninge
  • Undersøgelser, evalueringer og procesbistand
  • Solid erfaring med kvalitative metoder
  • Projektledelse af udviklings- og implementeringsprojekter
  • Solid erfaring med formidling og undervisning

Publikationer

Moving goals. Goal-work in Parkinson's disease rehabilitation. Merete Tonnesen; Claus Vinther Nielsen; Rikke Sand Andersen. Frontiers, 2022.

What are your goals? Goal-setting logics in Danish Parkinson’s rehabilitation. Merete Tonnesen; Claus Vinther Nielsen; Rikke Sand Andersen. Medical Anthropology, 2022.

Mere liv i gamles hverdag - velfærdsteknologi til hverdagsbrug. DEFACTUM, 2019.

Familie-FOKUS. Kvalitativ undersøgelse om familier med børn med livsbegrænsende eller livstruende sygdomme. Tonnesen, M. . DEFACTUM, 2019.

Målsætning i Rehabilitering. Merete Tonnesen, Faglig redaktion Claus Vinther Nielsen. DEFACTUM, 2017.

På hold med lænderygsmerter. Tonnesen, M. DEFACTUM, 2016.

Evaluering af indsatser på senhjerneskade-området i Randers kommune. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015.

Ansættelser og projekterfaring

2018-2021 Ph.d. - studerende, Aarhus Universitet

2015-2019 Konsulent, Forskning og Udvikling

2014-2015 Selvstændig konsulent hos Tonnesen Consult

2010-2013 Projektleder Grib Hverdagen, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune

2008-2009 Projektkoordinator, RehabiliteringsCenter for Flygtninge (RCF)

2006-2007 Konsulent ved Videnscenter for Kompetenceafklaring af Flygtninge og Indvandrere

2003-2006 Projektleder Videnscenter for Integration - Randers

2002-2002 Ekstern underviser, Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus

1997-2000 Udsendt MS Zimbabwe

Uddannelsesbaggrund

2018 PhD studerende

2001 Mag.art, Etnografi og socialantropologi

Kurser, konferencer m.m.

2012-2012 Forandringsledelse, Dansk Magisterforening

2009-2010 1 årigt kursus i Innovativ Evaluering v. Nova Berg

2007-2007 Facilitatoruddannelse, Dansk Magisterforening

2005-2006 Projektlederuddannelse, Danmarks Forvaltnings Højskole

Undervisning og anden særlig erfaring

2015 Undervisning på Health, bachelor og kandidatuddannelse

2015 Oplæg, seminarer, workshops og konference bidrag om rehabilitering bredt, men de senere år med særlig fokus på målsætning i rehabilitering