Lola Panduro Vissing

Lola Panduro Vissing

Fuldmægtig, faglig koordinator, EDB-assistent

+45 2126 7849

lolvis@rm.dk

Præsentation

Indgående erfaring med økonomistyring, rapportering, budgettering og aflæggelse af projektregnskaber ift. revision og eksterne rekvirenter. Desuden omfattende erfaring indenfor udvikling/programmering af it-værktøjer/-systemer til brug ved regnskabsmæssige funktioner, installation og vedligehold af hardware og software samt funktion som webmaster. Derudover erfaring i undervisning i anvendelsen af forskellige it-systemer.

Kompetenceprofil

 • Erfaring indenfor økonomistyring i det offentlige
 • Erfaring i udvikling af it-systemer til anvendelse ifm. økonomistyring m.v.
 • Uddannet EDB-assistent og erfaring som programmør
 • Webmaster og erfaring indenfor både CMS-systemer og HTML-programmering
 • Erfaring som it-konsulent ifm. support, undervisning, programmering samt installation og vedligehold af hardware og software

Ansættelser og projekterfaring

2011 Fuldmægtig, faglig koordinator, Koncern Kvalitet

 • Økonomirapportering
 • Regnskabsmæssige opgaver
 • Budgetlægning og -opfølgning
 • Projektregnskaber, regnskabsaflæggelse og udarbejdelse af årsrapport
 • Ansvarlig for regnskabsinstruks
 • Takstberegning
 • Momsafregning
 • Administrator og superbruger for EazyProject

2007-2011 Fuldmægtig, Center for Kvalitetsudvikling

 • Økonomirapportering
 • Regnskabsmæssige opgaver
 • Budgetlægning og -opfølgning
 • Projektregnskaber, regnskabsaflæggelse
 • Takstberegning
 • Administrator og superbruger for EazyProject
 • Webmaster
 • IT-superbruger

2007-2007 IT-konsulent, Randers Kommune

 • IT-support
 • Undervisning og vejledning
 • Webmaster

2000-2006 Navisionkonsulent, Regnskabsafdelingen, Århus Amt

 • Navision: Udvikling, installation, opgradering, design og teknisk support
 • Undervisning i brugen af Navision
 • Udarbejde vejledninger, manualer m.v. til Navision
 • Lokal IT-ansvarlig i afdelingen
 • Webmaster og kommunikation
 • Konsulent og rådgiver omkring regnskab og økonomi

1988-2000 EDB- og regnskabsmedarbejder, Projektcenter Vest, Århus Amt

 • Økonomirapportering
 • Budgetlægning og -opfølgning
 • Projektregnskaber, regnskabsaflæggelse
 • Takstberegning
 • Personaleadministration
 • Udvikling af systemer og værktøjer
 • Ansvarlig for hardware og software installation/vedligehold

1985-1985 Programmør, DataInform

 • Programmering og systemtilpasning af økonomiprogram

Uddannelsesbaggrund

2006 Microsoft Office Specialist Master Certificering

2003 Kommunomuddannelsen

1995 Databaseteori

1994 Datalogi for slutbrugere

1988 Merkonom: Virksomhedsorganisation og Virksomhedsøkonomi

1984 EDB-assistent

Kurser, konferencer m.m.

2020 Forandringsledelse i projekter, Teknologisk Institut

2018 Den gode personaleadministration - personalejura

2015 SQL Introduktion

2013 Excel 2010 Pivottabeller

2010 Online PDF dokumenter

2010 Excel 2003 - Videregående

2009 Microsoft FrontPage 2003

2009 Adobe LiveCycle Designer

2008 Momsloven

2008 Adobe InDesign

2006 Macromedia Flash

2004 Adobe Acrobat Trin II Elektroniske Publikationer

2002 Navision Financials - Design og programmering

1988-2000 Diverse relevante edb-kurser

Undervisning og anden særlig erfaring

2009-2010 Undervisning ifm. implementering af EazyProject

2005 Undervisning ifm. implementering af elektronisk fakturering i Århus Amt

2000-2005 Undervisning i anvendelsen af Navision