Mia Fredens

Projektleder, organisationssociolog, cand.scient.soc.

+45 7841 4344

miafre@rm.dk

Præsentation

Mia har med sine rødder i organisationssociologien indgående kendskab til arbejdet med organisationsbeskrivelser, fagprofessioner og analyser af organisatoriske forandringsprocesser samt aktørers handlinger i disse processer. Hun har et dybdegående kendskab til forskning på sundhedsområdet fra forskellige forskningsprojekter som fx projektleder for organisationsforskning i Aktiv Patientstøtte og forskning i FLO (Fremtidig Ledelse og Organisation), som følger implementeringen af en radikal reorganiseringsproces af Region Nordjyllands sygehuse. Med sin baggrund som sociolog har Mia erfaring med multiple kilder til datagenerering og analyse herunder særligt følgeforskning, evalueringsteori og casestudiedesign.

Kompetenceprofil

  • Organisationssociolog med teoretisk samt praktisk viden indenfor organisationsteorien herunder: forandringsteori, organisationskultur og professionssociologi.
  • Evalueringsarbejde, multiple dataindsamlingskilder, analyse og formidling.

Publikationer

Exploring drivers and challenges in implementation of health promotion in community mental health services: a qualitative multi-site case study using Normalization Process Theory. Viola Burau; Kathrine Carstensen; Mia Fredens; Marius Brostrøm Kousgaard, BMC Health Services Research, 2018.

Ansættelser og projekterfaring

2018 Projektleder, DEFACTUM, Sunhedstjenesteforskning

2015 Forskningsassistent, Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, MTV & Sundhedstjenesteforskning

2013-2014 Forskningsassistent ved Janne Seemann, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

2014-2014 Ekstern konsulent hos Institut for Læring & Filosofi, Aalborg Universitet

2010-2011 Praktikant og efterfølgende studentermedhjælp, Evaluerings & Innovationsafdeling, Konsulenthuset Cubion.

Uddannelsesbaggrund

2013 Cand.scient.soc., Aalborg Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2018-2018 Region Midtjyllands Projektlederuddannelse hos Flecta Consulting

2015 HTAi konference, Oslo

2010-2010 SurveyXact-kursus, Rambøll.

Undervisning og anden særlig erfaring

2017 Underviser i kompekse interventioner ved kandidatuddanelsen i Folkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet

2015-2016 Vejleder ved den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Aarhus Universitet

2015 Underviser ved den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Aarhus Universitet