Mia Fredens

Mia Fredens

Ph.d.-studerende, organisationssociolog, cand.scient.soc.

+45 7841 4360

miafre@rm.dk

Præsentation

Mia har med sine rødder i organisationssociologien indgående kendskab til arbejdet med organisationsbeskrivelser, fagprofessioner og analyser af organisatoriske forandringsprocesser samt aktørers handlinger i disse processer. Hun har et dybdegående kendskab til forskning på sundhedsområdet fra forskellige forskningsprojekter som fx projektleder for organisationsforskning i Aktiv Patientstøtte og forskning i FLO (Fremtidig Ledelse og Organisation), som følger implementeringen af en radikal reorganiseringsproces af Region Nordjyllands sygehuse. Med sin baggrund som sociolog har Mia erfaring med multiple kilder til datagenerering og analyse herunder særligt følgeforskning, evalueringsteori og casestudiedesign.

Kompetenceprofil

  • Organisationssociolog med teoretisk samt praktisk viden indenfor organisationsteorien herunder: forandringsteori, organisationskultur og professionssociologi.
  • Evalueringsarbejde, multiple dataindsamlingskilder, analyse og formidling.

Publikationer

Aktiv Patientstøtte – Forskningsresultater. Camilla Palmhøj Nielsen; Mia Fredens; Kirstine Skov Benthien; Nina Konstantin Nissen; Maja Kjær Rasmussen; Susanne Winther; Mette Skovsbøl Sørensen; Berit Kjærside Nielsen; Mette Grønkjær; Kristian Kidholm; Knud Rasmussen; Ulla Toft.. DEFACTUM, 2022.

Interventioner i almen praksis målrettet patienter med multisygdom. Mia Fredens; Sofie Gefke Hansen; Camilla Palmhøj Nielsen. DEFACTUM, 2021.

Exploring patient experiences of participating in a telephone-based self-management support intervention: Proactive Health Support (PaHS). Susanne Winther; Mia Fredens; Kirstine Skov Benthien; Nina Konstantin Nissen; Camilla Palmhøj Nielsen; Mette Grønkjaer. Journal of Advanced Nursing, 2020.

Proactive health support (PaHS) - telephone-based self-management support for persons at risk of hospital admission: Study protocol for a randomized controlled trial. Kirstine Skov Benthien; Knud Rasmussen; Camilla Palmhøj Nielsen; Louise Hjarnaa; Maja Kjær Rasmussen; Kristian Kidholm; Berit Kjærside Nielsen; Nina Konstantin Nissen; Mia Fredens; Susanne Winther; Mette Grønkjær; Ulla Toft. Contemporary Clinical Trials, 2020.

Proactive Health Support: Exploring Face-to-Face Start-Up Sessions Between Participants and Registered Nurses at the Onset of Telephone-Based Self-Management Support. Susanne Winther; Mia Fredens; Marie Brund Hansen; Kirstine Skov Benthien; Camilla Palmhøj Nielsen; Mette Grønkjær. Global Qualitative Nursing Research, 2020.

The national implementation of 'Proactive Health Support' in Denmark since 2017: Expectations and challenges for the telephone-based self-management program. Mia Fredens; Morten Deleuran Terkildsen; Stina Bollerup; Jens Albæk; Nina Konstantin Nissen; Susanne Winther; Mette Grønkjær; Maja Kjær Rasmussen; Kirstine Skov Benthien; Ulla Toft; Louise Hjarnaa; Knud Rasmussen; Camilla Palmhøj Nielsen. Health Policy, 2020.

Exploring drivers and challenges in implementation of health promotion in community mental health services: a qualitative multi-site case study using Normalization Process Theory. Viola Burau; Kathrine Carstensen; Mia Fredens; Marius Brostrøm Kousgaard. BMC Health Services Research, 2018.

Ansættelser og projekterfaring

2018 Projektleder, DEFACTUM, Sunhedstjenesteforskning

2015 Forskningsassistent, Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, MTV & Sundhedstjenesteforskning

2013-2014 Forskningsassistent ved Janne Seemann, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

2014-2014 Ekstern konsulent hos Institut for Læring & Filosofi, Aalborg Universitet

2010-2011 Praktikant og efterfølgende studentermedhjælp, Evaluerings & Innovationsafdeling, Konsulenthuset Cubion.

Uddannelsesbaggrund

2013 Cand.scient.soc., Aalborg Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2018-2018 Region Midtjyllands Projektlederuddannelse hos Flecta Consulting

2015 HTAi konference, Oslo

2010-2010 SurveyXact-kursus, Rambøll.

Undervisning og anden særlig erfaring

2017 Underviser i kompekse interventioner ved kandidatuddanelsen i Folkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet

2015-2016 Vejleder ved den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Aarhus Universitet

2015 Underviser ved den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Aarhus Universitet