Tina Veje Andersen

Tina Veje Andersen

Sundhedsfaglig konsulent, cand.scient.san.publ.

+45 2363 7844

tivane@rm.dk

Præsentation

Med en baggrund i 7 års forskningserfaring, har jeg nu fokus på udviklings-, kvalitetssikrings- samt monitoreringsopgaver. Mit gennemgående interessefelt er kvantitative data herunder validiteten af data. Jeg har desuden stor interessere for krydsfeltet mellem data, digitalisering, projektledelse og udvikling. Tværfaglighed er for mig en vigtig grundsten i opgaveløsningen. Jeg er uddannet cand.scient.san.publ. fra Københavns Universitet i 2008 og har tillægsuddannelse i projektledelse. I mit daglige arbejde indgår jeg i en bred vifte af opgaver herunder: Udvikling og opgørelse af indikatorer for kommunal hjerterehabilitering; Udvikling af monitorerings- og evalueringsværktøjet MoEva; Indberetning af kommunale data til national kvalitetsdatabase; Kvalitetssikring af dataunderstøttende aktiviteter til lægemiddelforsøg; Kvalitetsudvikling af kommunale sundhedstilbud til borgere med type 2 diabetes; Deltagelse i regionale implementerings- og forløbsprogramgrupper; Udvikling af evalueringskoncept for Telemedicin til borgere med KOL i Region Midtjylland

Kompetenceprofil

  • Udvikling og opgørelse af indikatorer herunder borgerrapporterede data (PRO)
  • Monitorering
  • Analyse og datahåndtering
  • Udvikling af forsknings- og evalueringsdesign
  • Projektledelse

Publikationer

Opgørelse af kommunale hjerterehabiliteringsindikatorer. Rapportering af data fra kommuner i den midtjyske region for perioden 1. januar 2019 til den 31. december 2019. Tina Veje Andersen; Klaus Nordentoft Lemvigh; Hanne Søndergaard. DEFACTUM, 2020.

Opgørelse af kommunale hjerterehabiliteringsindikatorer. Rapportering af data fra HjerteKomMidt i den midtjyske region for perioden 1. januar 2018 til den 31. december 2018. Hanne Søndergaard; Tina Veje Andersen; Klaus Nordentoft Lemvigh. DEFACTUM, 2019.

Evalueringen af forsøg med bæltefri afdelinger i psykiatrien. Anders Nørbæk. Bidrag til registerdatabehandling: Tina Veje Andersen, Marie Louise Overgaard Svendsen, Sara Flensborg Hansen, Dorte Brandt Svendstrup. Yderligere bidrag: Gry Trust Mertz. Sundhedsstyrelsen, 2018.

Opgørelse af kommunale hjerterehabiliteringsindikatorer. Rapportering af data fra HjerteKomMidt databasen i den midtjyske region for perioden 1. januar 2017 til den 31. december 2017. Hanne Søndergaard; Tina Veje Andersen; Klaus Nordentoft Lemvigh. DEFACTUM, 2018.

Monitorering af forløbsprogrammer Sammenfatning. Rapport 1 2 3. Hanne Søndergaard, Charlotte Ibsen, Anne Marie Schak Jensen, Marie Louise Overgaard Svendsen, Lone Kærsvang, Tina Veje Andersen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015.

Ansættelser og projekterfaring

2020-2021 Forarbejde til monitorering af kommunal rehabilitering Kommunernes Landsforening

2020-2021 Kvalitetsudvikling af kommunale tilbud til borgere med diabetes Satspuljeprojekt

2019-2021 MoEva – Monitorering og Evaluering af Patientuddannelser

2016-2021 Monitorering af kommunal hjerterehabilitering i Region Midtjylland

2020-2020 Monitorering af kommunal hjerterehabilitering i Region Sjælland

2020-2020 Udvikling af evalueringsdesign Telemedicin for KOL-patienter Region Midtjylland

2019-2019 Arbejdsgruppe vedr. implementering af forløbsprogram for lænderygsmerter

2018-2018 Bæltefri afdeling Satspuljeprojekt

2016-2017 Udvikling af SOP (standard Operating Procedures) for lægemiddelforsøg

2015-2018 Monitorering af forløbsprogrammer i Region Midtjylland (MAF)

2008-2015 Kræftens Bekæmpelse, Center for Kræftforskning

Uddannelsesbaggrund

2008 Kandidat i Folkesundhedsvidenskab, cand.scient.san.publ.

Kurser, konferencer m.m.

2020-2020 Præsentation Dokumentationskonference Dansk Sygepleje Selskabs Dokumentationsråd

2019-2019 Præsentation Folkesundhedsdagene

2018-2018 Præsentation Nordic Research Network for Safety and Quality in Healthcare, NSQH

2015-2015 Poster præsentation Folkesundhedsdage

2011-2011 Projektlederuddannelse (moduler i Den Offentlige Lederuddannelse, DOL)

Undervisning og anden særlig erfaring

2021-2021 Ekstern underviser på Folkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet

2006-2008 Interviewer, CEFALO - Børn og hjernetumorer, Kræftens Bekæmpelse