Marie Louise Overgaard Svendsen

Marie Louise Overgaard Svendsen

Forsker, konsulent, ph.d., cand.scient.san.

+45 2921 7802

marsvn@rm.dk

http://pure.au.dk/portal/da/persons/marie-louise-overgaard-svendsen(c11f79e3-8886-44ce-b81f-dde4d3d1bc10)/publications.html

Præsentation

Marie Louise har mangeårig erfaring med registerbaseret epidemiologisk forskning med fokus på kvalitet i sundsvæsenet, herunder den patientoplevede kvalitet samt ulighed og uønsket variation i behandlingsforløb på tværs af sektorer. Marie Louise varetager også konsulentfunktion indenfor især datadrevet kvalitetsudvikling og forskning.

Kompetenceprofil

  • Kvalitet i sundhedsvæsenet
  • Datadrevet kvalitetsudvikling
  • Klinisk epidemiologi
  • Registerforskning

Publikationer

Family involvement and patient-experienced improvement and satisfaction with care: a nationwide cross-sectional study in Danish psychiatric hospitals. Marie Louise Svendsen; Trine Ellegaard; Karoline Agerbo Jeppesen; Erik Riiskjær; Berit Kjærside Nielsen. BMC Psychiatry, 2021.

Forarbejde til kvalitetsmonitorering af kommunal rehabilitering. Tina Veje Andersen; Marie Louise Overgaard Svendsen; Klaus Nordentoft Lemvigh; Hanne Søndergaard. DEFACTUM, 2021.

Landsdækkende undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2019 (LUP Psykiatri 2019) Simone Witzel; Torben Holm; Gitte Dahl; Marie Louise Overgaard Svendsen; Sara Flensborg Hansen . DEFACTUM, 2020.

Kortlægning af kvalitetsindikatorer for kommunal rehabilitering. Marie Louise Overgaard Svendsen, Klaus Nordentoft Lemvigh, Hanne Søndergaard. DEFACTUM, 2019.

Comparison of Two Pediatric Early Warning Systems: A Randomized Trial. Claus Sixtus Jensen; Hanne Vebert Olesen; Hanne Aagaard; Marie Louise Overgaard Svendsen; Hans Kirkegaard. Journal of Pediatric Nursing, 2019.

A cross-sectional study evaluating potential differences in the need for cancer survivorship care in relation to patients' socioeconomic status. Charlotte Handberg; Marie Louise Overgaard Svendsen; Thomas Maribo. Journal of Clinical Medicine Research (JOCMR), 2019.

LUP Psykiatri 2017. Simone Witzel; Gitte Dahl; Dorte Brandt Svendstrup; Torben Holm; Sara Flensborg Hansen. DEFACTUM, 2018.

Evalueringen af forsøg med bæltefri afdelinger i psykiatrien. Anders Nørbæk. Bidrag til registerdatabehandling: Tina Veje Andersen, Marie Louise Overgaard Svendsen, Sara Flensborg Hansen, Dorte Brandt Svendstrup. Yderligere bidrag: Gry Trust Mertz. Sundhedsstyrelsen, 2018.

Delphi analyse - Input til et kompositmål for apopleksi. Marie Louise Overgaard Svendsen. 2018.

Monitorering af forløbsprogrammer Sammenfatning. Rapport 1 2 3. Hanne Søndergaard, Charlotte Ibsen, Anne Marie Schak Jensen, Marie Louise Overgaard Svendsen, Lone Kærsvang, Tina Veje Andersen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015.

Ansættelser og projekterfaring

2014 DEFACTUM, Region Midtjylland

2012-2014 Postdoc, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

2007-2012 Ph.d.-studerende, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Uddannelsesbaggrund

2012 Ph.d., Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

2006 Cand.scient.san., Aarhus Universitet

2002 Den Sundhedsfaglige Suppleringsuddannelse, Aarhus Universitet

2001 Fysioterapeut, Aarhus